definitie van hydrocultuur

De Hydrocultuur Het is een teeltsysteem waarbij de ontwikkeling van planten wordt bereikt in waterige media zonder dat er grond nodig is.

Deze techniek is tegenwoordig erg populair, daterend uit de oudheid, de Azteken gebruikten het met succes in sommige van hun gewassen, er zijn ook aanwijzingen dat de Romeinen ze in de praktijk brachten om verschillende soorten voedsel te verkrijgen.

Hydroponische gewassen zijn erg handig in gevallen waarin er geen geschikte bodems zijn voor traditionele landbouw, waarbij de aarde wordt vervangen door andere middelen om planten te ondersteunen, zoals een reeks kanalen waarin elementen zoals stenen kunnen voorkomen of klei. Deze kunnen in de open lucht worden uitgevoerd of ook in kassen wanneer het ook nodig is om de klimatologische omstandigheden waaraan de gewassen worden blootgesteld, te beheersen.

Het belangrijkste element bij hydrocultuur is water, dat verrijkt moet worden met de mineralen en voedingsstoffen die de plant nodig heeft voor zijn groei en ontwikkeling. In het geval van mineralen moeten deze in de vorm van ionen worden geleverd zodat de plant ze via zijn wortels kan opnemen; de meest gebruikte zijn natrium, kalium, stikstof, calcium, silicium, magnesium, mangaan, zink, ijzer en koper.

Moderne hydrocultuursystemen maken de behandeling van afvalwater voor herhaald hergebruik mogelijk, dit heeft twee doelstellingen, enerzijds om de kosten te verlagen door het water meerdere keren te kunnen gebruiken en anderzijds om de negatieve milieu-impact van dit afvalwater te verminderen. . Zodra de planten de voedingsstoffen opnemen, krijgt het restwater een alkalische pH, een situatie vergelijkbaar met die in bodems na gewassen, wat de vruchtbaarheid van de grond of het groeimedium in kwestie beïnvloedt.

Het in stand houden van een hydrocultuur veronderstelt een initiële investering in de structuur en in controlesystemen die het mogelijk maken om de eigenschappen van het water, de pH en de samenstelling te monitoren om de aanpassingen te maken die het mogelijk maken om de optimale omstandigheden voor de gewassen te bereiken.

Hydrocultuur biedt verschillende voordelen, het maakt het mogelijk om de factoren en de omgeving waarin de gewassen worden ontwikkeld te beheersen, waardoor hun productie wordt geoptimaliseerd, die ook continu kan worden uitgevoerd. Een ander groot voordeel is het feit dat de gewassen onder hygiënische omstandigheden worden gehanteerd waardoor ze vrij zijn van parasieten, schimmels of bacteriën die ziekten kunnen veroorzaken bij de eindgebruikers van de producten, wat een constant risico is in de landbouwproducten die worden verkregen door traditionele middelen, vooral die welke worden geïrrigeerd met water dat is verontreinigd met uitwerpselen van vee dat een bron zou kunnen zijn van verschillende micro-organismen die pathogeen zijn voor de mens, vooral amoeben.

De belangrijkste producten die worden verkregen door de hydrocultuurmethode zijn groenten, zoals sla, tomaten, komkommers, paprika's, bieslook, aromatische planten, uien, pompoenen en zelfs fruit zoals aardbeien, meloenen en watermeloenen.