definitie van enigma

Een raadsel of raadsel is, zoals het woordenboek het definieert, een reeks woorden of symbolen met een verkapte betekenis die vaak een beroep doet op de vindingrijkheid van de ontvanger om ontdekt en geïnterpreteerd te worden. In het algemeen verwijst het gebruik van deze term naar de samenstelling van een reeks woorden of tekens met als doel een betekenis te verbergen als onderdeel van het spel van een kind of van humor. In andere gevallen spreekt men van "enigma" of "enigmatisch" wanneer een bericht opzettelijk of onopzettelijk dubbelzinnig of niet te ontcijferen is voor de gesprekspartner en de betekenis ervan ongrijpbaar of moeilijk te begrijpen is.

Wanneer het raadsel wordt geassocieerd met een puzzel of puzzelspel, bevat het meestal een reeks regels of parameters die de intelligentie van een speler of spelers stimuleren om het op te lossen. Dit kan op een educatieve manier, om de intellectuele ontwikkeling van kinderen en hun zintuiglijke initiatie te stimuleren door bijvoorbeeld vormen, texturen en symbolen te ontdekken. Maar hersenkrakers zijn ook nauw verbonden met hobby's en worden vaak gewaardeerd in intellectuele kringen of in kringen van intellectuele of mentale ontwikkeling.

Wanneer het raadsel verband houdt met een raadsel, is het niet altijd de bedoeling van de ontvanger om het op te lossen, noch wordt het noodzakelijkerwijs voorgesteld in een educatieve of speelse omgeving. Een raadsel kan worden gebruikt om informatie te verbergen of zelfs als reflectiemethode, paradox of creatieve bron op verschillende gebieden.

Enigma's komen vooral veel voor in artistieke werken of culturele producten. Ze zijn bijvoorbeeld vaak het onderwerp en de plot van literaire of cinematografische werken. Een van de bekendste voorbeelden is dat van Enigma of Riddle, een fictief personage uit de Batman-strip. The Riddler is een slechterik die meestal een groen pak draagt ​​versierd met vraagtekens en geobsedeerd is door puzzels en woordspelletjes.