definitie van hermafrodiet

Door de term hermafrodiet verwijst het naar dat dier dat de twee geslachten, vrouwelijk en mannelijk, bij elkaar brengt.

In het geval van planten zullen we spreken van hermafroditisme wanneer meeldraad en stamper elkaar ontmoeten in bloemen. En in de chaos van mensen wordt van een individu gezegd dat hij hermafrodiet is wanneer hij de eigenschappen van beide geslachten ontmoet, vooral als hij beide voortplantingsorganen heeft, beide geheel of gedeeltelijk.

Ondertussen staat deze situatie of biologische toestand bekend als hermafroditisme..

Wanneer een levend wezen, zoals hierboven vermeld, plant, dier, mens, presenteert het mannelijke en vrouwelijke seksuele apparaat of een gemengd apparaat en is in staat mannelijke en vrouwelijke gameten tegelijkertijd te produceren, er wordt gezegd dat een dergelijk wezen hermafrodiet is.

Hoewel hermafrodieten beide soorten gameten produceren, is het voor zichzelf erg moeilijk om zichzelf te bevruchten, hiermee bedoelen we dat ze voor de bevruchting de hulp van een andere soortgenoot nodig hebben.

In het geval van planten bijvoorbeeld, hoewel de bloemen beide geslachten hebben, vindt de rijping van de gameten op verschillende tijdstippen plaats, zodat kruisbestuiving onvermijdelijk is om tot bevruchting te komen.

Dit is zoals we al zeiden, gebruikelijk bij bloeiende planten en bij sommige dieren zoals slakken en regenwormen.

Anderzijds is hermafroditisme een situatie die ook bij vissen voorkomt, zelfs de vraag gaat veel verder, aangezien ze van geslacht kunnen veranderen, zelfs nadat ze hun leven met één geslacht zijn begonnen en zich meerdere keren hebben voortgeplant.

Hermafroditisme wordt beschouwd als een meer primitieve indicatie van reproductie dan unisexualiteit, een feit dat wordt aangetoond in de frequentie waarmee deze toestand zich manifesteert bij lagere organismen.