definitie van wedstrijd

Het woord uitdaging maakt het mogelijk om daar rekenschap van af te leggen actie waarbij een individu of groep vecht, tegenspreekt of weerlegt met een argument of een andere geldige bron, iets dat als verkeerd wordt beschouwd, of bij afwezigheid daarvan illegaal, en dat natuurlijk vanwege die omstandigheden van foutieve of ongeoorloofde schade.

Weerlegging van een onjuist argument of een onwettige vraag op basis van bewijs

Het is een concept dat in verschillende contexten wordt toegepast en dat altijd verwijst naar het afwijzen van een bewering, het nietig verklaren van de argumenten die bijvoorbeeld iemand aan de kaak stelt door middel van tegenargumenten die zekerheid of waarheid verkrijgen.

Theorieën en wetten zullen bijvoorbeeld blijven bestaan ​​totdat ze met succes worden aangevochten.

Telkens wanneer u iets wilt aanvechten, weerleggen, in welke context dan ook, zal het nodig zijn om geldige bewijzen of argumenten in dit verband te presenteren en er geen twijfel over te laten bestaan ​​dat het juist is om een ​​beslissing nietig te verklaren of een idee van onder meer een tegenstander omver te werpen.

Recht: actie die wordt tussengekomen in gerechtelijke procedures

Bijvoorbeeld in opdracht van RechtsafHet komt steeds vaker voor dat dit concept wordt aangetroffen, aangezien het een handeling is die kan worden opgelegd in een gerechtelijk proces.​De verdediging ging in beroep tegen de uitspraak van de kamer die zijn cliënt vrijstelt van de gevangenis.”

Dit betekent dat de advocaten, of de verdedigingsadvocaat van de beklaagde, beroep heeft aangetekend waarmee de beslissing van de rechtbank die zij begreep met betrekking tot de vrijlating van de verdachte en die uiteraard niet heeft toegewezen, wordt aangevochten.

Politiek: ongeldige stemming, verwerping van een verkiezingsuitslag, politiek debat waarin het voorstel van een tegenstander wordt weerlegd

Ook in de beleidsveld, de term wedstrijd blijkt zeer frequent te zijn, aangezien het in de volksmond bekend staat als aanvechten, aanvechten of nietig stemmen, op die verkeerde stem van een kiezer bij een verkiezing en dat zal daarom de nietigheid impliceren zodra de stemtelling is uitgevoerd.

Opgemerkt moet worden dat de betwiste stem per ongeluk of opzettelijk zo kan worden, terwijl onder de situaties die de nietigheid van de stem kunnen bepalen, de volgende opvallen: in de envelop een onofficieel stembiljet opnemen of dat niet overeenkomt; meerdere stembiljetten van kandidaten voor dezelfde functie plaatsen, zodat niet kan worden vastgesteld op welke kandidaat is gestemd; plaats alleen het fragment van een stembiljet; introductie van vreemde voorwerpen; onder andere het stembiljet schrijven of doorstrepen.

In tegenstelling tot wat er in de meeste wetten gebeurt met een blanco stem, kan dit de gunst van een van de gepresenteerde politieke opties, de betwiste stem, rechtstreeks impliceren, annuleer de stemming in kwestie, telt niet, voegt niet toe.

Historisch gezien wordt de betwiste stemming geassocieerd met een vorm van protest die politieke groeperingen of burgers hebben gebruikt tegen de presentatie van sommige kandidaten, of om rechtstreeks uiting te geven aan hun onenigheid met alle voorstellen die voor een specifieke verkiezing zijn ingediend.

In de context van de politiek wordt het concept op grote schaal gebruikt, ook in opdracht van verkiezingen, om de actie aan te duiden die de ene politieke partij tegen de andere kan ontwikkelen, omdat zij van mening is dat er fraude is gepleegd bij de verkiezingen waaraan zij heeft deelgenomen.

Deze situatie is heel gebruikelijk en soms erg complex om te controleren.

De partijen die niet winnen bij de verkiezingen en die dicht bij de verkiezingen waren, omdat ze slechts een paar punten overhielden, betwisten meestal de triomf van hun concurrent, en dit impliceert het indienen van een klacht bij de bevoegde rechter om te herzien het electorale besluit in al zijn hoeken.

Aan de andere kant is het, in opdracht van pre-electorale politieke debatten, ook een constante praktijk om de argumenten van de tegenstander aan te vechten om hun standpunt te verstoren en hun eigen triomf te behalen, een feit dat erop gericht is de stem van de kiezers.

Elke keer dat iemand van plan is het argument van een ander te betwisten, moeten ze in elke context die uitspraken van de tegenstander redden die onjuist zijn of waarmee ze het niet eens zijn en uitleggen waarom ze niet waar of niet passend zijn, en tenslotte hun eigen argumenten naar voren brengen dat in tegenspraak zijn met degenen die aan het licht zijn gebracht door de persoon die wordt uitgedaagd om het geloof in wat we zeggen te versterken.