definitie van peuter

Het woord peuter verwijst naar het kind dat nog niet is toegetreden tot het schoolsysteem. In die zin is een peuter maximaal ongeveer 6 jaar oud. In de tweede zin is een peuter een naïef persoon.

Verschillende manieren om naar kinderen te verwijzen in landen waar Spaans wordt gesproken

Het woord jongen of meisje heeft veel synoniemen in het Spaans en elk van hen draagt ​​een unieke nuance bij. In het geval van peuters verwijst het naar het feit dat het kind nog niet is geïntegreerd in het onderwijssysteem. De term baby verwijst naar de pasgeborene of het kind dat een paar maanden oud is. Als het kind het babystadium al voorbij is, wordt meestal een baby of baby gebruikt. Voor zigeuners is een kind een churumbel.

In Galicië komt de term roofvogel veel voor. In Latijns-Amerika is er ook een grote verscheidenheid aan woorden: cuate, chavo, pibe, chamaco of chamaquito. De lijst kan doorgaan met een hele reeks aanhankelijke namen die we gebruiken om naar kinderen te verwijzen: snotaap, pelao, mollig, pop, enz.

Kleuterschool

Als we nadenken over de kindertijd, adolescentie en vroege jeugd, kunnen we zien dat er in elke fase een specifiek onderwijscentrum is: de peuter gaat naar een kleuterschool, het kind naar een school, de adolescent naar een middelbare school en tenslotte gaat de universiteit naar de Universiteit. Deze reis gaat van een kind van enkele maanden tot ongeveer 18 jaar.

Gericht op de term kleuterschool, trekt de grote diversiteit aan synoniemen de aandacht

Het woord kleuterschool wordt niet vaak gebruikt in de officiële onderwijsterminologie en andere, zoals kleuterschool, kleuterschool, kleuterschool of kleuterschool, worden gebruikt.

De term kinderdagverblijf is in onbruik geraakt, waarschijnlijk omdat het een negatieve connotatie heeft en politiek incorrect is (een kinderdagverblijf is letterlijk de plek waar kinderen worden gehouden en dit idee past niet bij de huidige pedagogische benaderingen).

In de afgelopen jaren heeft zich een andere denominatie, kleuterschool (het is een Duits woord dat ook in het Engels wordt gebruikt en dat letterlijk "tuin voor kinderen" betekent), verspreid.

"Wees geen peuter"

Als we de woorden "wees geen peuter" horen, is de kans groot dat ze niet naar een kind verwijzen maar naar een volwassene. Dus als een persoon naïef en onschuldig is, wordt er gezegd dat hij een peuter is. In die zin moet eraan worden herinnerd dat een van de karakteristieke kenmerken van kinderen juist hun onschuld is. De onschuld van sommige mensen houdt dus een zeker risico in, aangezien ze gemakkelijk kunnen worden misleid of gemanipuleerd.

Foto's: Fotolia - famveldman / pingpao