definitie van onheilspellend

Het bijvoeglijk naamwoord onheilspellend komt van het Latijnse woord ominosus, wat letterlijk slechte voortekenen betekent. Wat de betekenis betreft, het geeft aan dat iets of iemand om de een of andere reden verachtelijk is. Er zijn veel synonieme woorden, zoals afschuwelijk, gemeen, verwerpelijk, weerzinwekkend, verfoeilijk, sinister of verachtelijk. Het is een gecultiveerd woord dat niet vaak wordt gebruikt in omgangstaal. Het meest voorkomende gebruik is in juridische terminologie, waar ongewenst en illegaal gedrag wordt aangeduid als onheilspellend gedrag.

Contexten waarin het wordt gebruikt

Gewelddadig en agressief gedrag wordt over het algemeen door de meerderheid van de samenleving afgewezen. Ze worden zeer negatief gewaardeerd omdat geweld minachting, haat en agressie uitdrukt. In die zin kan elke vorm van geweld worden aangemerkt als onheilspellend gedrag.

Een respectloze houding ten opzichte van anderen is ook onheilspellend, zoals het geval is bij pesten, intimidatie of pesterijen op de werkplek, dierenmishandeling, enz.

Soms worden sommige periodes in de geschiedenis gekenmerkt door drama en geweld

In die zin wordt in de geschiedenis van Spanje het label "het onheilspellende decennium" gebruikt om te verwijzen naar het herstel van het absolutisme tussen 1823 en 1833.

Met dit bijvoeglijk naamwoord kunnen ook ongelukkige en tragische situaties worden gekwalificeerd. Er wordt dus gezegd dat "het het meest onheilspellende jaar voor Venezuela was" of er wordt gesproken over de "onheilspellende impact van milieuvervuiling".

In de meeste samenlevingen worden bepaalde daden als taboe beschouwd, dat wil zeggen als iets ondraaglijks en onheilspellends, zoals incest, de ontheiliging van heilige plaatsen, het gebruik van bepaalde woorden of bepaalde misdaden.

Alles wat als onheilspellend wordt beschouwd, veroorzaakt schaamte en onbehagen

Hoewel de taalcontexten waarin dit bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt, divers zijn, hebben ze allemaal één element gemeen: de schaamte die onheilspellende attitudes veroorzaken.

Menselijk gedrag kent twee tegengestelde uitersten. Er zijn nobele en deugdzame gedragingen en andere die het slechtste van de mens tot uitdrukking brengen. Alles dat als onheilspellend wordt geclassificeerd, wordt iets dat de waardigheid van mensen bedreigt. Om deze reden is het logisch dat dit bijvoeglijk naamwoord in juridische taal wordt gebruikt om ongewenst gedrag te kwalificeren dat een algemene afwijzing uitlokt.

Foto's: Fotolia - Liusa / Andrey Kiselev