definitie van principes

In opdracht van de ethiek, de principes zijn die normen of regels die dienen om het gedrag van een mens te sturen.

Reeks normen en waarden die het gedrag van een persoon sturen en sturen zodat hun groei plaatsvindt in overeenstemming met en binnen het kader van de wet

Dat wil zeggen, de principes bestaan ​​uit algemene normen, universeel uitgebreid tot elke gemeenschap, cultuur, zoals: val niet in leugens, respecteer en heb je naaste lief, respecteer het leven, oefen geen geweld uit met iets of iemand, help degenen die dit het meest nodig hebben zonder te verwachten ontvang er iets voor terug, onder andere.

De principes zijn niets anders dan de externalisering van die dingen die de mens nodig heeft om zich conform te ontwikkelen en gelukkig te zijn, ze hebben bijvoorbeeld een universele reikwijdte en zijn aanwezig in de meeste religieuze doctrines van onze planeet.

De mens heeft in de loop der jaren en door geleefde ervaringen verschillende schadelijke problemen ontdekt, die tot uiting komen in gedragingen en acties, die zijn leven, dat van zijn omgeving en dat van de wereld in het algemeen kunnen beïnvloeden en daarom heeft hij besloten ze te codificeren. zodat zowel hij als de rest van de mensen hen respecteren en het mogelijk is om in een vreedzame wereld te leven.

Het is aangetoond dat het helpen van degenen die het nodig hebben om sneller uit een crisis te komen, daarom heeft de mens er een ethisch principe van gemaakt en is het door anderen nagebootst, gezien het succes van het resultaat ervan.

Het niet naleven ervan houdt uiteraard een ethische fout in.

Ondertussen zal die waarde of het postulaat dat het principe voorstelt, als leidraad door de persoon in aanmerking worden genomen bij het ontwikkelen van deze of gene actie, omdat het juist altijd bevat wat sociaal als goed en correct wordt beschouwd.

Elk individu zal volgens zijn opleiding en zijn ervaring zijn eigen principes hebben die in het spel zullen komen elke keer dat hun geweten het vraagt, maar ook, begeleidend met dit zijn de ethische principes die we delen met de rest van de samenleving.

Het is ook vermeldenswaard dat de principes die wij volwassenen in ons leven aannemen en die op de een of andere manier fungeren als leidraad voor het werk, nauw verband houden met opleiding, het milieu en subjectiviteit.

In ieder geval is er een universele code die vaststelt wat goed of fout is en die dus direct invloed heeft op het al dan niet aannemen van deze principes.

Begin van iets, geboorte van een persoon of een ander levend wezen

Aan de andere kant wordt het woord begin vaak gebruikt als synoniem voor begin, begin, ontstaan, omdat het verwijst naar het eerste moment van iets of iemand.

Het begin van een project, van een boek, van een persoon, gewoonlijk aangeduid als geboorte, en dat het begin markeert van dat autonome leven, omdat het geboren kind niet langer in de moederschoot gehuisvest is, snijdt de navelstreng door die het verenigde. naar zijn moeder in de buik en begint zijn ontwikkeling in de wereld als individu.

Reden voor iets

Deze term wordt ook gebruikt als synoniem voor de oorzaak of het motief van iets, de trigger voor een bepaalde situatie: "Maria's geschreeuw was het begin van de discussie tussen de vrienden."

Onderdeel van een lichaam

Het kan ook het onderdeel zijn van een lichaam dat essentieel is voor zijn ontwikkeling, bijvoorbeeld water en lucht voor levende wezens.

Onderbouwing van een wetenschappelijk idee, redenering of theorie

En het fundament of de verklaring waarop een idee, redenering of zelfs een wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd.

Wanneer een individu een idee of een theorie heeft, is het essentieel dat ze het onderschrijven en het steviger maken in het bijzijn van anderen dat ze grondslagen en argumenten hebben die het ondersteunen, omdat het anders een simpele mening zal zijn en het kan zijn ondervraagd en zelfs vernietigd.

De fundamenten zijn bijvoorbeeld nodig om wetenschappelijke theorieën in de gemeenschap te overwegen en te accepteren, dat wil zeggen dat ze gebaseerd moeten zijn op observatie, experimenten en verificatie.

In religies spelen principes ook een fundamentele rol, aangezien ze de meest transcendente overtuigingen vormen, die met het heilige worden geassocieerd en die zonder discussie worden aanvaard en aangenomen door het geloof dat elke gelovige voor hun religie heeft, dat wil zeggen dat ze geen enkele demonstratie vereisen.