definitie van toegepaste wiskunde

Wiskunde is een theoretische discipline en daarom op zichzelf niets meer dan een instrument dat potentieel op allerlei gebieden en velden kan worden toegepast.

Reeds in de oudheid vonden Egyptische wiskundigen verschillende concrete toepassingen voor wiskundige kennis (bijvoorbeeld meetkunde of algebra). Door te weten hoe ze moesten meten, konden ze al een juiste verdeling van het land berekenen na de periodieke overstromingen van de rivier de Nijl en konden ze ook berekeningen maken om de piramides te bouwen. Deze kennis kwam naar de Grieken, die wiskunde gebruikten in de architectuur, in de kennis van de positie van de sterren of in relatie tot stedenbouw of geografie.

Een universele taal

Bij de Grieken waren het de pythagoreeërs die wiskunde opvatten als de taal die op elk gebied van toepassing is, aangezien alles kan worden gemeten en berekend. Iets soortgelijks gebeurde met de Romeinen, die wiskunde projecteerden op civiele en militaire techniek. De Arabieren wisten ook hoe ze wiskunde moesten zien als een geldige discipline voor bouw, landbouw of kunst.

Enkele gebieden van toegepaste wiskunde

Artsen gebruiken wiskundige gegevens, vooral algoritmen, om ze toe te passen in epidemiologie of immunologie, in de frequentie van het genotype of in de diagnostische instrumenten voor sommige medische tests (bijvoorbeeld om een ​​elektrocardiogram uit te voeren).

In de informatica is wiskunde een essentieel hulpmiddel (numerieke berekening of algoritmen voor het ontwerpen van computerprogramma's).

In de kunstwereld is wiskunde op veel manieren aanwezig, want we mogen niet vergeten dat de verschillende geometrische vormen worden gebruikt in de schilderkunst, beeldhouwkunst of in het architectonisch ontwerp van een gebouw.

Wiskunde in het dagelijks leven

Het leven in het algemeen heeft aspecten die we alleen kunnen kennen met strikt wiskundige informatie. Laten we eens nadenken over een verkiezing in welk land dan ook, waarvoor het nodig is om een ​​reeks berekeningen uit te voeren (over het percentage stemmen, schattingen, opiniepeilingen ...).

De controlecijfers van persoonlijke documenten zijn georganiseerd met wiskundige criteria en formules.

Als iemand zijn geld uitgeeft aan een kansspel en de kans op slagen wil weten, moet hij de wetten van de waarschijnlijkheid kennen. Iets soortgelijks gebeurt bij sommige vrijetijdsactiviteiten (hobby's of spelletjes), waarbij de strategie van de speler afhangt van bepaalde rekenkundige bewerkingen. Het is duidelijk te zeggen dat we in het dagelijks leven een hele reeks operaties moeten uitvoeren om situaties op te lossen (van bankactiviteiten, als klant in een vestiging of in de eenvoudige planning van onze persoonlijke economie.

Kortom, het is moeilijk om een ​​context te vinden waarin het niet mogelijk is om wiskunde toe te passen.