definitie van betrouwbaar

Als we naar de etymologie kijken, betekent deze term letterlijk het geloof waardig. Een persoon is dus betrouwbaar als hij te vertrouwen is. Evenzo krijgt een bron van informatie of bewijs in de rechtbank deze kwalificatie als deze betrouwbaar en geloofwaardig lijkt.

Betrouwbare informatie

Via de media is er allerlei informatie. Als we er toegang toe hebben, willen we denken dat wat er is geschreven of gezegd helemaal waar is. De informatie is echter niet altijd betrouwbaar. Dit kan verschillende redenen hebben: omdat de journalist een fout heeft gemaakt, omdat er een duidelijke intentie is om te liegen of omdat er een halve waarheid wordt verteld. In ieder geval, als wat wordt gecommuniceerd niet overeenkomt met de waarheid van de feiten, worden we geconfronteerd met onbetrouwbare informatie.

Betrouwbare informatie op internet

Wanneer we informatie op internet zoeken, moeten we ons afvragen of de geraadpleegde pagina betrouwbare inhoud biedt. We beschikken over een grote hoeveelheid gegevens en referenties, maar we weten niet zeker of deze informatie waar is of niet. Hoewel er op internet geen absolute garantie is om true van false te onderscheiden, is het mogelijk dat onze online zoekopdrachten strenger en betrouwbaarder zijn.

In die zin kunnen we enkele aanbevelingen noemen om het zoeken naar kwaliteitsinformatie op internet te verbeteren:

1) controleren of de informatiebron betrouwbaar is (gegevens die door een universiteit worden verstrekt, zijn normaal gesproken strenger dan gegevens die door een persoonlijke website worden verstrekt),

2) zoek naar informatie in meer gespecialiseerde zoekmachines (academische Google heeft bijvoorbeeld de voorkeur in plaats van de huidige versie),

3) vermijd het raadplegen van informatie op pagina's die betrekking hebben op entiteiten die niet starten vanuit een neutrale positie,

4) onderzoeken of de persoon die informatie verstrekt een erkend en prestigieus trackrecord heeft en

5) zoek naar bewijs en referenties die de authenticiteit van de informatie bewijzen (serieuze bronnen bieden referenties aan, aangezien ze aangeven waar ze de informatie hebben verkregen). Deze richtlijnen garanderen niet dat de informatie volledig accuraat is, maar ze zijn in ieder geval een gids die kan helpen bij uw internetzoekstrategie.

Betrouwbaar bewijs op juridisch gebied

Een rechter moet een aantal feiten nauwkeurig beoordelen om een ​​definitieve veroordeling uit te spreken. Hiervoor heeft u sluitend bewijs en zekerheden nodig, anders heeft u onvoldoende bewijs om te oordelen.

Er zijn twee soorten bewijs: degenen die betrouwbaar zijn en degenen die dat niet zijn. Een bewijs is betrouwbaar en daarom betrouwbaar, als er enige garantie is dat het authentiek is. Op dit moment hebben de politiekorpsen een wetenschappelijke politie-afdeling en heeft deze juist als hoofdfunctie het verstrekken van informatie waarover niet kan worden getwijfeld.

Foto's: Fotolia - Lightfield / Whyframeshot