definitie van arrogantie

Arrogantie is een kenmerk dat sommige mensen presenteren en dat tot uiting komt door de presentatie van kenmerken zoals arrogantie, arrogantie en een gevoel van superioriteit waardoor de persoon die het bezit zich veel superieur voelt aan anderen.

Ondertussen wordt de persoon die het vasthoudt, in de volksmond arrogant genoemd.

De arrogante, zoals zijn persoonlijke merk altijd neigt hun eigen belang voor de wereld om hen heen overdrijven.

Voel je superieur aan anderen

Hoewel men in het algemeen de arrogante kan identificeren aan de hand van zijn woorden, is het ook mogelijk dat de arrogante zich niet bij uitstek manifesteert door wat hij zegt, maar meer door zijn daden.

In een vergadering of op een ander gebied zal de arrogante persoon bijvoorbeeld gemakkelijk te detecteren zijn, omdat hij degene zal zijn die constant de meningen en opmerkingen van de rest van de mensen zal weggooien, uiteraard door zichzelf boven hen te plaatsen met zijn eigen meningen en opmerkingen. Je zult ook de neiging hebben anderen te onderschatten en te kleineren.

Een ander veel voorkomend en kenmerkend probleem van arrogantie is dat degenen die eraan lijden, fouten niet herkennen, ook al zijn ze heel duidelijk. Dat is de overwinning waarin hij wordt verondersteld te zijn gepositioneerd dat de arrogante persoon niet in staat is om tegen een ander te zeggen: "Ja, ik had het mis." Als gevolg hiervan zal de fout nooit de zijne zijn maar die van anderen.

Daarom hebben we gezegd dat de arrogante persoon bijna altijd een zeer impopulair en onaangenaam persoon blijkt te zijn waarmee het de voorkeur verdient om zo min mogelijk contact te hebben.

Volgens specialisten in de menselijke psyche is arrogantie een ernstig gebrek in de persoonlijkheid, en zoals we zagen, een kenmerk dat de gewone mensen afwijzen, zal de persoon worden beïnvloed door sociale afwijzing en afkeuring.

Het gebruikelijke is dat in de naam van die superioriteit die hij voelt als een gevolg van een te grote opvatting van zichzelf, hij de mensen om hem heen pijn doet met verschillende manifestaties, waarbij hij zijn uitspraken en zijn overtuigingen kleineert.

Affectieve tekortkomingen markeren hun ontwikkeling

Wat betreft de factoren die arrogantie bepalen, wijzen de specialisten samen op de affectieve tekortkomingen die ze in het leven zouden hebben geleden als de meest bepalende oorzaak in deze zin. Het gebrek aan inperking, genegenheid, genegenheid, bescherming van de kant van de ouders, in de ontwikkelingsfase, kan de persoon het tegengaan met een absoluut tegenovergestelde positie, die van het tonen van buitensporige liefde voor zichzelf, het vermogen om met alles macht te hebben. Het leed dat de persoon voelt bij de mogelijkheid om te falen, om niet geaccepteerd te worden, is zo groot dat hij besluit zijn tekortkomingen te verbergen door enorme kracht en gezag te tonen. Maar op de bodem van dat wezen is er natuurlijk alleen maar een gevoel van afkeer en ontevredenheid over zichzelf dat precies voortkomt uit dat gebrek aan liefde waarvan de ouderlingen niet wisten hoe ze hem tijdig moesten geven.

Stereotype aanwezig in literatuur en andere fictieformaten

Anderzijds, het stereotype dat het arrogante vormt, is heel gebruikelijk in de verhaaltraditie; Films, verhalen, romans en toneelstukken bevatten altijd een arrogante man die zijn eigen ding doet., omdat ze, vanwege de kenmerken die ze per se bezitten, erg rijk zijn als het gaat om het moeten ontwikkelen van elk type plot. Het zijn duidelijk niet de goeden, de helden, maar de tegenstanders, de schurken van het verhaal, die dit gemeenschappelijke kenmerk van arrogantie vertonen.

Hoewel ze de minste zijn, komt het ook steeds weer voor dat die humoristische en goedhartige personages een beetje arrogantie vertonen in fictieve verhalen.

Synoniem voor moed

En een ander gebruik van de term, helemaal niet in negatieve zin zoals de genoemde, is om te verwijzen naar de moed of beslissing die een persoon in een bepaalde omstandigheid presenteert​De arrogantie die hij toonde, zelfs bij gevaar, was werkelijk bewonderenswaardig.