definitie van onvoorspelbaar

De term onvoorspelbaar verwijst naar alles wat, precies, niet voorspelbaar is, dat niet op voorhand kan worden voorzien of gekend. Het idee dat iets of iemand onvoorspelbaar kan zijn, geeft ook het idee dat het buiten wetenschappelijke mogelijkheden of traditionele kennis ligt en dat het daarom iets moeilijks te beheersen of te weten kan zijn. Het woord onvoorspelbaar fungeert als een kwalificerend bijvoeglijk naamwoord dat kan worden toegepast op zowel mensen als situaties, gebeurtenissen, natuurlijke fenomenen, enz.

Dezelfde term laat ons al zien of verklaart de betekenis ervan: onvoorspelbaar is het tegenovergestelde van voorspelbaar. Iets dat voorspelbaar is, is iets dat van tevoren bekend kan zijn, hetzij omdat bepaalde elementen werken die ons naar dat resultaat leiden, hetzij omdat de situatie zich vaak heeft herhaald en er kan worden geconcludeerd dat de volgende gelegenheid hetzelfde zal zijn. Onvoorspelbaar is dus het tegenovergestelde: iets dat niet kan worden voorspeld omdat het het resultaat is van een grillige handeling of omdat er nog onvoldoende omstandigheden bekend zijn om in dit opzicht een patroon vast te stellen.

In sommige gevallen kan de term onvoorspelbaar een negatieve bijklank hebben, vooral als het verwijst naar iets dat mensen niet kunnen beheersen of beheersen. Dit is vooral zichtbaar in het geval van hoe de natuur zich gedraagt, vaak begrijpelijk en vaak volledig onvoorspelbaar, en dus gevaarlijk voor de mens. Het karakter van een persoon kan ook onvoorspelbaar zijn als het niet een min of meer definieerbaar patroon of parameter volgt: hetzij door ernstige persoonlijkheidsstoornissen, maar ook door stemmingswisselingen, verschillende stemmingen of verschillende houdingen in situaties van het leven, kan de persoonlijkheid van een persoon ook onvoorspelbaar zijn. Hier kan het concept van onvoorspelbaar een positieve bijklank hebben als het als raadselachtig wordt opgevat, maar negatief als het als inconsistent wordt opgevat.