definitie van echte en persoonlijke garantie

Wanneer voor een bepaald doel een lening wordt aangevraagd bij een financiële instelling, is er een soort garantie voor nodig, dat wil zeggen enige ondersteuning om de teruggave van het geld te kunnen voldoen. De lener (de persoon die het geld ontvangt) moet dus een bewijs leveren dat dient als garantie voor de persoon die de lening verstrekt (bijvoorbeeld een loonlijst van hun maandsalaris of de hypotheek van het huis, onder andere). Dit soort vereisten fungeren als een betalingsgarantie. Bij de meeste financiële operaties om een ​​lening te krijgen, wordt een echte garantie of een persoonlijke garantie gebruikt en beide maken deel uit van een algemeen concept, de kredietgarantie.

Echte garantie

Het is er een waarbij de schuldenaar als onderpand een eigen goed of een ander goed aanbiedt om een ​​lening te krijgen. Er zijn verschillende soorten echte garanties, waarvan het pandrecht en de hypotheek de meest voorkomende zijn. Het pandrecht is een soort contract waarbij een schuldenaar zijn schuldeiser een roerend goed aanbiedt om zekerheid voor het krediet te verkrijgen en dat eigendom moet worden hersteld wanneer de aangegane verbintenis teniet wordt gedaan. De hypotheek wordt toegepast op een actief van de schuldenaar of van een derde, op een zodanige manier dat de schuldeiser de begunstigde van dat goed is. Beide echte garanties zijn uitgewerkt in een hypotheekwet. Het onderpand is objectief, aangezien het gebaseerd is op een tastbaar en concreet activum.

De oorsprong van echte garanties komt uit het Romeinse recht, waarin al een juridische procedure werd overwogen om te voldoen aan de aangegane verplichtingen (bijvoorbeeld de trust of de pignus).

Persoonlijke garantie

Het wordt een persoonlijke garantie genoemd omdat het geen rekening houdt met een specifiek activum dat als betalingsgarantie werkt. Relevant bij dit type garantie is de persoon die privé de garantie biedt dat hij een verantwoordelijkheid gaat nakomen (bijvoorbeeld het aflossen van een lening).

De persoonlijke garantie is subjectief, aangezien deze niets specifieks in verband brengt, maar de verbintenis van een persoon aan een andere persoon of entiteit (bijvoorbeeld de toezegging om de hypotheektermijnen te betalen). In sommige gevallen wordt de persoonlijke garantie echter versterkt door een borgsteller, zodanig dat als de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, de borgsteller de verbintenis van de schuldenaar met zijn vermogen op zich moet nemen.

Leningen op basis van persoonlijke garanties zijn gebaseerd op de eigen solvabiliteit van de schuldenaar, dus dit type lening is niet gekoppeld aan een hypotheek of enige andere vorm van garantie. De houder van een lening met persoonlijke garantie kan een natuurlijk persoon zijn of een rechtspersoon (bijvoorbeeld een naamloze vennootschap). Aan de andere kant kan er ook de omstandigheid zijn dat u twee houders bent en in dit geval kan de persoonlijke garantie van twee soorten zijn: gezamenlijk (degene die het geld uitleent, kan het van een van de houders claimen) of gezamenlijk (elke houder zou reageren voor een deel).

Foto's: iStock - Szepy / rottoro