definitie van uitbesteding

Outsourcing is een concept dat deel uitmaakt van zakelijke terminologie. Het kan worden gedefinieerd als de strategie die erin bestaat een andere entiteit in te huren om een ​​specifieke dienst te verlenen. Met andere woorden, outsourcing staat gelijk aan outsourcing, hoewel de term outsourcing ook wordt gebruikt.

De belangrijkste reden voor outsourcing of outsourcing is de verlaging van financiële kosten. Anderzijds biedt het uitbestede bedrijf meer specialisatie in de sector. Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen: een bedrijf dat zich toelegt op het vervoer van passagiers, besteedt een ander bedrijf uit voor het schoonmaken van touringcars. Deze strategie behelst een overdracht van werkgelegenheid, die kan worden aangeboden in een lokale of internationale dimensie.

Wat betreft het algemene mechanisme van uitbesteding, is het fundamentele idee dat het gecontracteerde bedrijf de werknemers voorziet van de machines en infrastructuur die nodig zijn voor de juiste ontwikkeling van de dienst.

Uitbesteding van arbeid geschiedt volgens de strategie van delegatie van functies en kent natuurlijk zowel verdedigers als tegenstanders.

Voor uitbesteding

De externe bedrijven zijn gespecialiseerd en de consument kan in alle opzichten genieten van een betere service. Volgens de zakelijke benadering is outsourcing een strategische alliantie die bedrijven in staat stelt taken uit te voeren die niet typerend zijn voor hun sector. Aan de andere kant, om mogelijk misbruik van arbeidsomstandigheden te voorkomen, hebben sommige landen wetgeving opgelegd die werknemers met dit type contract beschermt.

Outsourcing wordt uitgelegd als een fenomeen dat typerend is voor globalisering, een realiteit die het mogelijk maakt om de economische activiteit met een bredere visie te sturen. Langs deze lijnen mag niet worden vergeten dat veel kleine bedrijven dankzij deze trend hebben kunnen groeien.

Tegen uitbesteding

Deze modaliteit gaat meestal gepaard met een negatief effect op de arbeidsvoorwaarden en vanuit het perspectief van de vakbonden is er sprake van een schending van de rechten van werknemers. Uitbestede bedrijven vernieuwen hun personeel zelfs periodiek om te voorkomen dat ze lang in het bedrijf blijven, waardoor vakanties en allerlei voordelen worden bespaard.

Deze situatie heeft ertoe geleid dat sommige landen onderaanneming hebben verboden (het geval van Ecuador is een zeer belangrijk voorbeeld). Het ontbreken van regelgeving bij dit soort werk is een bedreiging voor werknemers, en daarom zijn sommigen van mening dat de realiteit van de markt en de globalisering niet in strijd kan zijn met de fundamentele rechten van werknemers.

Foto: iStock - Emir Memedovski