definitie van onvoorziene omstandigheden

Gebruik in de filosofie: feiten die noch waar noch onwaar zijn

Op instigatie van filosofie en logica verwijst een contingentie naar de toestand van die feiten die vanuit een logisch oogpunt altijd waar noch onwaar zijn..

Onvoorziene drukt het tegenovergestelde van behoefte uitOndertussen wordt noodzakelijkerwijs begrepen dat wat ervoor zorgt dat dingen op een bepaalde manier onfeilbaar gebeuren en niet op een andere.

Een voorwaardelijke gebeurtenis is bijvoorbeeld wat niet had kunnen plaatsvinden en omgekeerd zou een noodzakelijke gebeurtenis niet hebben kunnen plaatsvinden zoals die heeft plaatsgevonden.

Vaak spreekt men over mogelijkheid en onvoorziene omstandigheden door elkaar, maar de laatste verschilt van de eerste doordat de mogelijkheid altijd beoordelingen en bevestigingen omvat die noodzakelijkerwijs waar zijn, evenals enkele die niet noodzakelijkerwijs onjuist zijn.

In dezelfde context spreken we van contingent zijn als een wezen niet op zichzelf is maar door een ander, dan kan het wel of niet tegelijkertijd zijn.

Mogelijkheid dat er iets gebeurt of een onvoorziene gebeurtenis

Een ander gebruik van de term is om rekening te houden met de mogelijkheid of risico dat een situatie zich voordoet​dat de geboorte van ons eerste kind wordt verwacht, is een onvoorziene gebeurtenis die in onze plannen binnenkomt.

Met andere woorden, contingentie kan alles zijn dat waarschijnlijk zal gebeuren, ook al is er geen absolute zekerheid over, dus het is iets mogelijk dat wel of niet kan gebeuren.

Er is ook een onvoorziene gebeurtenis dat feit of probleem dat op een totaal onvoorziene manier voor ons opkomt​Na sterke seismische bewegingen moeten we voorbereid zijn op elk type van onvoorziene omstandigheden dat zich kan voordoen.

Het contingent is alles wat wel of niet kan zijn, dat wil zeggen, het is noch veilig, noch noodzakelijk om te gebeuren of te bestaan.

Noodplan om ze te voorkomen

In verband met dit concept verschijnt een ander dat vaak in onze taal wordt gebruikt en het is het noodplan, dat bestaat uit een plan dat een bevoegde autoriteit of groep die gespecialiseerd is in een taak ontwikkelt met de missie om elke onvoorziene gebeurtenis te voorkomen, dat wil zeggen de opvolging van een gebeurtenis die waarschijnlijk zal plaatsvinden.

Denk eens aan de voorspelling van een zware regenbui in een stad die de neiging heeft om onder water te lopen. De bevoegde autoriteiten moeten een noodplan hebben opgesteld dat ze zullen uitvoeren als de voorspelde storm uiteindelijk zware regenval en overstromingen veroorzaakt.

Nu moeten we zeggen dat deze plannen het resultaat zijn van onvoorziene gebeurtenissen die uiteindelijk plaatsvonden en die uiteindelijk ernstige problemen veroorzaakten vanwege het ontbreken van een adequaat plan om de gebeurtenis tegen te gaan.

Het probleem van overstromingen of aardbevingen is een van de meest terugkerende problemen die de realisatie van een dergelijk plan vereisen. Hoewel de regen uiteraard niet kan worden vermeden, kunnen de desastreuze gevolgen die deze klimatologische omstandigheden vaak met zich meebrengen, zoals ondergelopen huizen, verlies van materiële goederen in grote hoeveelheden en niet te vergeten menselijke slachtoffers, worden vermeden.

Het belangrijkste is om een ​​goed meteorologisch waarschuwingssysteem te hebben dat anticipeert op de storm, zodat de betrokken autoriteiten alle preventie-elementen kunnen uitschakelen en ook aan de burgers kunnen communiceren hoe ze moeten handelen in geval van dergelijke gebeurtenissen.

De andere kant van contingentie blijkt het concept van veiligheid te zijn. Als er zekerheid is, is dat omdat er de zekerheid is, de garantie dat iets zal worden vervuld of zal gebeuren zoals verwacht of gepland.