definitie van sorteren

Het woord sorteren is een werkwoord dat wordt gebruikt om te verwijzen naar acties waarvan het hoofddoel is om bepaalde informatie te verkrijgen uit de analyse van twee of meer dingen of verschijnselen. Controleren is een term die veel wordt gebruikt in het wetenschappelijke veld, aangezien het het belangrijkste moment is van al het onderzoek van dit type: bij het controleren kan een persoon weten of wat werd verondersteld waar is of dat de informatie niet bruikbaar is voor wat in eerste instantie werd gezocht.

Het verzamelen van gegevens is ongetwijfeld een handeling van groot belang, of we het nu hebben over wetenschappelijk onderzoek of enige andere omstandigheid waarin bepaalde informatie moet worden bevestigd. Dit komt doordat door twee of meer gegevens met elkaar te vergelijken, de persoon bevestigt of die informatie correct is of niet. Deze actie is terug te zien in alle aspecten van het leven, bijvoorbeeld wanneer een persoon moet weten welk transport hij moet nemen om naar een specifieke plaats te gaan en vervolgens de route van twee of meer soorten transport vergelijkt om te kunnen kiezen.

Meestal heeft de term sorteren echter betrekking op het wetenschappelijke veld, cijfers en statistieken, daarom is het ook heel gebruikelijk om het te vinden in werk- en bedrijfsruimten waar resultaten en cijfers altijd belangrijk zijn om te weten of het bedrijf op schema ligt. of niet.

Als we het ten slotte hebben over collatie in de wetenschappelijke ruimte, hebben we het over de fase van elk onderzoek waarin, nadat bepaalde tests of onderzoeken zijn uitgevoerd, verschillende resultaten worden verzameld of samen worden geanalyseerd om te weten hoe we verder moeten gaan. Een voorbeeld zou kunnen zijn wanneer een bepaald type chemisch product op kleding wordt aangebracht, in drie verschillende soorten stof en vervolgens worden de resultaten vergeleken om te weten in welke gevallen dat product effectiever was.