definitie van verplaatsing

Het woord verplaatsing wordt gebruikt om rekening te houden met de overdracht van iemand of iets, van de ene plaats naar de andere, van de verandering van positie die een persoon ervaart, die hem ertoe brengt om de ene en vervolgens de andere te bezetten als gevolg van precies die verplaatsing. Evenzo wordt reizen van de ene kant van de planeet naar de andere aangeduid als verplaatsing.

Er moet dus worden opgemerkt dat individuen, objecten en dingen aannemelijk zijn om te worden verplaatst. In die zin is het belangrijk om te vermelden dat wanneer we het hebben over de verplaatsing van mensen, naast het verwijzen naar een geografische verplaatsing daarvan, verplaatsing ook kan impliceren verwijdering, ontslag van een persoon uit een baan of uit de uitoefening van een activiteit waarbij hij betrokken was.

Als we doorgaan met de verplaatsing die mensen uitvoeren, zullen we ook de interne verplaatsing die daaruit bestaat migraties die plaatsvinden binnen een land als gevolg van een catastrofeBijvoorbeeld een aardbeving, die mensen kan motiveren om naar een andere regio te verhuizen omdat hun bevolking erdoor is verwoest.

De zojuist blootgestelde is zonder twijfel de meest voorkomende verwijzing, hoewel het woord zoveel andere heeft die we hieronder zullen noemen ...

In opdracht van de Fysiekis een verplaatsing de verandering van houding die een lichaam ervaart tussen twee zeer specifieke momenten.

Voor de nautisch de verplaatsing bestaat uit het gewicht van het water dat is verplaatst als gevolg van de druk die wordt uitgeoefend door het ondergedompelde deel van de romp van een schip.

Bij psychoanalyseWe kunnen ook een verwijzing naar de term vinden, omdat het een van de vele afweermechanismen impliceert waarmee mensen soms worden geconfronteerd. Het bestaat uit het omleiden van de emoties die worden ervaren naar een object, persoon of dier, die als gevaarlijk worden beschouwd, naar anderen die onze geest als acceptabel beschouwt en geen gevaar stuurt.

Aan de andere kant gebruiken we ook het woord verplaatsing om de vervanging van mensen of evenementen.