definitie van rijopleiding

Onder verkeerseducatie wordt verstaan ​​dat soort onderwijs dat is gebaseerd op het aanleren van gewoonten en praktijken die de bescherming en zorg van individuen die op de openbare weg reizen als hun uiteindelijke doel hebben.

Gezonde gewoontes aanleren in het verkeer op de openbare weg en dat erop gericht is dodelijke ongevallen te voorkomen

Op vraag van verkeersveiligheidseducatie, de regels die het juiste verkeer op de wegen van een stad, wegen en routes regelen, en het verantwoordelijke gedrag dat elk van haar belangrijkste actoren, onder meer automobilisten, voetgangers, fietsers, moet ontwikkelen.

Het primaire doel is om het verkeer te ordenen en de opeenvolging van ongevallen met dodelijke afloop te voorkomen.

Helaas nemen verkeersongevallen in het grootste deel van de wereld toe als gevolg van het gebrek aan opleiding en verantwoordelijkheid in het verkeer.

Verkeersveiligheidseducatie moet bijvoorbeeld door regeringen worden bevorderd en gegeven door toezicht te houden op rijcursussen, rijexamens en bewustmakingscampagnes in de massamedia.

Bevorder de veiligheid van alle actoren die door de straten lopen door middel van nauwkeurige kennis van overtredingen, signalering en veilige hulpmiddelen

Het behandelt verschillende aspecten, zoals autorijden, kennis van verkeersborden, de elementen en apparaten die worden gebruikt om levens te beschermen, kennis van de overtredingen die kunnen worden begaan en de straffen die ervoor kunnen worden opgelegd, en wat verboden is om te doen. In het verkeer op de openbare weg , onder andere.

Verkeersveiligheidseducatie heeft een theoretisch erfgoed dat is ontstaan ​​uit de ongelukken en ongevallen die elke dag op straat gebeuren

Deze theorie heeft voornamelijk betrekking op het adequaat naast elkaar bestaan ​​van de verschillende voertuigen, het hanteren ervan in aanwezigheid van specifieke verschijnselen en de eerstelijnszorg voor het welzijn van de voorbijganger.

Het hoofddoel van verkeersveiligheidseducatie is om niet alleen het autoverkeer te organiseren en te ordenen, maar ook om de middelen te verschaffen zodat het aantal doden door ongevallen met voertuigen afneemt, waardoor het welzijn van de hele bevolking wordt verzekerd. Sommige elementen van verkeersveiligheidseducatie kunnen echter van land tot land verschillen, hoewel de basis hetzelfde is.

Het is gebaseerd op theoretische kennis over de omgang met deze voertuigen, bijvoorbeeld de manier waarop in bepaalde situaties moet worden gehandeld of de regels die in specifieke gevallen moeten worden gevolgd (bijvoorbeeld de veiligheidsgordel gebruiken, de verkeerslichten respecteren, voorrang geven aan voetgangers in de oversteekplaatsen waar het voetpad bestaat, enz.). Deze regels worden over het algemeen op een ordelijke en schriftelijke manier opgesteld, zodat er geen ruimte is voor speculatie of de individuele beslissing van elk individu.

Tegelijkertijd kent verkeersveiligheidseducatie praktische tools die dienen om meer informatie toe te voegen. Dit is wanneer we het hebben over posters, borden en symbolen die langs de straten, snelwegen of transportroutes zijn opgesteld en die bepaalde informatie impliceren, zoals mededelingen, verboden of waarschuwingen.

Er is een grote verscheidenheid aan symbolen en posters die worden gebruikt in dit soort onderwijs en de meeste zijn gemaakt met felle kleuren zoals rood, geel en blauw.

Aan de andere kant moet de kennis van de elementen die een bestuurder voor zijn veiligheid heeft, een van de basisinhouden van de rijopleiding zijn. Onder hen valt vooral de veiligheidsgordel op, dat element dat aanwezig is in alle voertuigen, zowel op de bestuurdersstoel als op die van degenen die hen vergezellen.

Het doel van de gordel is om de bewegingen van de inzittenden van het voertuig te beperken en bij een aanrijding te voorkomen dat ze gewond raken wanneer ze andere voorwerpen in de auto raken, en voorkomen dat ze uit de auto worden geslingerd.

Andere zaken die belangrijk zijn voor de veiligheid van de bestuurder zijn hoofdsteunen, achteruitkijkspiegels en brandblussers.

En aan de kant van fietsers en motorrijders zou verkeersveiligheidseducatie de nadruk moeten leggen op het gebruik van veiligheidshelmen.