definitie van bekwaam

Die heks heeft de mogelijkheid om iets anders te bevatten het wordt gewoonlijk als bekwaam gekwalificeerd.

Dat wat iets bevat of wordt gekenmerkt door breed te zijn

Een ander regelmatig gebruik dat we van het woord maken, is verantwoording afleggen dat wat opvalt door ruim en ruim te zijn. “Het bureau dat we zagen, is geschikt voor uw computer, uw printer en al uw werkartikelen.”

Persoon die wordt gekenmerkt door zijn durf in acteren

Aan de andere kant wordt het woord capabel vaak gebruikt om uit te drukken wanneer iemand valt op door zijn durf en vastberadenheid als het gaat om acteren in het leven en het nemen van beslissingen. “Laura kan alles achterlaten voor haar vriend en met hem in het buitenland gaan wonen.”

Dat wil zeggen, deze betekenis van het woord kan worden gebruikt als een synoniem van dapper, van durf, wanneer iemand een actie uitvoert die opvalt door zijn brutaliteit, voorbij de obstakels die een activiteit of plan veronderstelt, wordt deze uitgevoerd en doorstaan dankzij de moed en inzet die de persoon kenmerken die erin schittert.

Twijfel

En ook het woord capabel wordt veel gebruikt als twijfel bijwoord. “Zondag gaan we misschien eten, al hangt dat af van de bezorging van de auto.”

Bekwame kwaliteit: iemand met speciale vermogens en talenten om dingen te doen

Ondertussen is het woord capabel nauw verbonden met het concept van capaciteit wat de kwaliteit van bekwaam, dat wil zeggen, de capaciteit is verantwoordelijk voor de een reeks voorzieningen en middelen die beschikbaar zijn voor een persoon, een groep of een andere entiteit bij het uitvoeren van deze of gene activiteit of taak.

Het is ook gebruikelijk dat het woord op mensen wordt toegepast, dus in dit geval kunnen we ernaar verwijzen zo iemand heeft de opleiding en bekwaamheid die nodig zijn om een ​​taak, een activiteit uit te voeren, naast andere opties.

Ook wanneer iemand toont en demonstreert de intelligentie die ze hebben er zal over gesproken worden in termen van bekwaamheid.​Mijn neef is een zeer bekwame jongen, ik twijfel er niet aan dat hij het werk dat je nodig hebt heel goed zal doen..”

Het vermogen is een aanleg die iemand heeft in een bepaalde praktijk, gebieden of discipline.

En per geval is het dat de persoon die deze eigenschap onder zijn riem heeft, in de volksmond als bekwaam wordt genoemd.

Mensen kunnen worden geboren met bepaalde capaciteiten, dat wil zeggen aangeboren zijn, bijvoorbeeld met een muzikaal oor waarmee ze instrumenten kunnen interpreteren en op een natuurlijke manier kunnen componeren zonder per geval muziek te hebben bestudeerd.

Nu kunnen de vaardigheden worden verbeterd door werk, ervaring en studie, ze kunnen zelfs worden verbeterd en enkele nieuwe worden opgenomen die niet spontaan beschikbaar waren.

Bij mensen worden bekwaamheden beschouwd als talenten en kunnen ze zowel voor persoonlijk gewin als ten behoeve van anderen worden gebruikt.

Ontwikkel talenten en capaciteiten

In ieder geval en zoals we al zeiden, het ideaal is om nooit stil en kalm te blijven met het talent dat je hebt, maar om het te blijven exploiteren en oefenen zodat het steeds beter wordt en betere resultaten oplevert voor onszelf en anderen.

Onderwijs is in die zin fundamenteel en moet daarom gericht zijn op het doel de talenten van studenten te ontwikkelen en te verbeteren.

Kinderen leren gemakkelijk, veel meer dan een volwassene en daarom is het belangrijk dat de school en de omgeving dit voordeel gebruiken om hen aan te moedigen hun capaciteiten te ontwikkelen en ook om nieuwe te leren ontwikkelen.

Over het algemeen beschouwen mensen capaciteiten als deugden, gaven die, zoals we al hebben gezegd, geleidelijk kunnen worden verbeterd door middel van verschillende technieken en middelen.

Het belangrijkste vermogen dat de mens als zodanig onderscheidt, is dat van de rede, zijn vermogen om te redeneren, de hem omringende wereld te begrijpen en ernaar te handelen; en ook dankzij het om te kunnen kiezen, beslissingen te nemen die, onder voorbehoud van de rede, correct zijn en de voorgestelde doelstellingen in elk aspect van het leven te bereiken.

Er zijn veel synoniemen voor deze term, waaronder: passend, ruim, gekwalificeerd, ruim, voldoende ...​Ondertussen verzet hij zich tegen concepten als: onbekwaam en verminderd.