definitie van effectief

De kwaliteit van effectiviteit of effectiviteit wordt toegepast op die mensen die door middel van acties de juiste en verwachte resultaten voor elke situatie genereren. Effectief kan ook een soort uitvinding of fenomeen zijn, zolang het maar aantoont dat het doel waarvoor het is gecreëerd, voldoende kan worden vervuld.

Het woord effectief houdt duidelijk verband met het begrip effectiviteit. Dit begrip veronderstelt de toepassing van bepaalde acties, attitudes of oplossingen op bepaalde situaties. Normaal gesproken moeten deze acties de verwachte resultaten opleveren om als effectief te worden beschouwd. Met andere woorden, we kunnen ook zeggen dat een effectieve houding of reactie er een is die als hoofddoel een effect tracht te bereiken.

Zoals op veel werk- en bedrijfsgebieden gebeurt, is een effectieve houding er een die ervoor zorgt dat een individu de consequenties kan genereren die de instelling in kwestie meer en beter ten goede komen. Vaak bepalen de reikwijdte van de reacties en effectieve resultaten in dit soort vakgebieden belangrijke competentiegebieden waarin het zoeken naar resultaten prevaleert boven de kwaliteit van de toegepaste methoden of technieken.

Het begrip 'effectief' wordt ook gebruikt wanneer wordt beweerd dat een situatie 'effectief is geworden'. In die zin heeft de term meer te maken met het volledig verwezenlijken van een situatie. Dit woord wordt dus in de volksmond gebruikt in gerechtelijke instellingen waarin kan worden gezegd dat een straf of veroordeling 'effectief werd'. Deze nieuwe betekenis houdt in dat wat op papier of in theorie stond, in de praktijk is uitgevoerd, dat wil zeggen dat het een effect heeft gegenereerd. In deze zin gebruikt, heeft het woord 'effectief' niet zozeer betrekking op het behalen van gunstige resultaten, maar eerder op het in praktijk brengen van iets dat tot nu toe in theoretische vorm bleef.