definitie van wetenschappelijke psychologie

De psychologie Het is een zeer belangrijke studiewetenschap voor de mens, aangezien deze tak van kennis reflecteert op de mens in relatie tot hun gedrag op basis van verschillende methodologieën. Wetenschappelijke psychologie beoogt deze tak van kennis de objectiviteit te geven die experimentele wetenschap heeft in tegenstelling tot andere, meer goed geïnformeerde. speculatief zoals bijvoorbeeld filosofie.

Wetenschappelijke psychologie richt zich op het oplossen van het waarom van dingen

De psychologie Wetenschappelijk zoekt een constante verbinding tussen het mentale niveau en het fysieke rijk omdat lichaam en geest op een constante manier met elkaar in wisselwerking staan. Wetenschappelijke psychologie analyseert het waarom van dingen, dat wil zeggen, het onderzoekt de oorzaak in de zuiverste wetenschappelijke stijl die wordt gekenmerkt door de relatie tussen oorzaak en gevolg. Wetenschappelijke psychologie heeft een groot gewicht bij de bevordering van empirisch onderzoek van mentale processen.

De oorsprong van wetenschappelijke psychologie

Een referentie in de geschiedenis van de wetenschappelijke psychologie is Wilhelm Wundt, die het eerste laboratorium voor wetenschappelijke psychologie creëerde, een werkomgeving die een belangrijk keerpunt in de wetenschap vertegenwoordigde sinds deze onderzoeker, door middel van observatie en deductie van feiten, analyses uitvoerde, Onderzoek en studies met als doel een beter begrip van de mens te krijgen.

Wunt wordt beschouwd als de vader van structuralisme​Wetenschappelijke psychologie definieert zichzelf door haar wetenschappelijke methode als het hoogste criterium van waarheid en vooruitgang. Speculatieve reflectie wordt op de achtergrond beschouwd. Een punt waarop het ook samenvalt met de experimentele psychologie, die ook de kracht van de wetenschap waardeert als een referentie naar de waarheid.

Wunt brengt zijn kennis naar de geschiedenis van de psychologie dankzij zijn harde werk en constante werk. Deze wetenschapper bestudeert bewuste processen, die hij beschouwt als onmiddellijke ervaring.Wetenschappelijke psychologie is een wetenschap omdat ze bovenal de waarde van objectiviteit waardeert, aangezien het een wetenschap is die meetbare en kwantificeerbare gegevens kan opleveren.

Externe en interne elementen die elkaar kruisen en communiceren

De complexiteit van de mens wordt gekenmerkt door extern gedrag dat kan worden waargenomen en is een weerspiegeling van een interne intentie van de geest en de wil. De verbinding tussen het interne en het externe is constant. Aan de andere kant is taal ook een heel positief instrument om een ​​ander mens beter te leren kennen.

Elke wetenschappelijk psycholoog benadert menselijk gedrag met dezelfde methodologie als een experimentele wetenschapper.