definitie van woestenij

Het wordt genoemd als paramo op dat groot terrein gekenmerkt door afwezigheid van bevolking en vegetatie en door ligging op een bepaalde hoogte.

De opbouw van de heide is vergelijkbaar met die van tabelreliëf die opvalt door het orografische uiterlijk van lagen met tafelvormen en zich bevindt op kalksteenachtige bodems (sedimentair gesteente dat voornamelijk bestaat uit calciumcarbonaat) die praktisch geen vegetatie hebben; regengewassen, heide en struikgewas zijn de meest voorkomende aanwezigheden.

Wat het klimaat betreft, vinden we ook enkele eigenaardigheden, aangezien in de heide de thermische amplitude, de regelmatige winden en de schaarste aan rivieren een feit zijn, evenals en als gevolg van de aanzienlijke hoogte die veel heidevelden waarnemen, in de tijd van regent de aanwezigheid van mist is vrij frequent.

Opgemerkt moet worden dat de gebieden waarin de heidevelden talrijk zijn, worden genoemd heidevelden. Het Indiase subcontinent, Centraal-Azië, tropisch Afrika, Noord-Amerika, onder andere, zijn enkele van de plaatsen waar we dit soort omgeving kunnen vinden.

En ook het woord moor duidt de bergecosystemen die zich discontinu uitstrekken in de neotropen, zoals de regio die een deel van Zuid-Amerika, Midden-Amerika, het Caribisch gebied en Mexico bevat, wordt genoemd. Uiteraard delen ze de typische kenmerken van de hierboven genoemde heide.