oppervlakte definitie

Het woord oppervlakte heeft een algemeen gebruik in onze taal en we vinden er verschillende referenties voor, bijvoorbeeld in geografische materie, zal een oppervlak de zijn uitbreiding die een bepaald territorium presenteert en daarom het gebied zal zijn dat hetzelfde inneemt. “De overstroming heeft het hele oppervlak van de provincie Chaco, in Argentinië, met water bedekt.”

Geografie: uitbreiding van een territorium

Het oppervlak houdt rekening met de lengte- en breedtegraad om het gebied te bepalen dat het betreffende gebied beslaat.

Op verzoek van het International System of Measurements zijn de meeteenheden van een gebied de vierkante kilometer en de vierkante meter.

Opgemerkt moet worden dat de eenheid bij uitstek en waarvan een oppervlak wordt gemeten, de vierkante meter, wat overeenkomt met de oppervlakte van een vierkant dat aan een zijde één meter meet.

Een andere eenheid die in dit opzicht ook veel wordt gebruikt, is de vierkante kilometer.

De oppervlakte van de landen waaruit onze planeet bestaat, wordt precies uitgedrukt in vierkante kilometers.

Italië heeft bijvoorbeeld een oppervlakte van 301.338 vierkante kilometer.

Ondertussen worden de oppervlaktes van huizen, appartementen, grond, uitgedrukt in vierkante meters.​Mijn oom verkoopt een appartement van 200 vierkante meter in het centrum van de stad.”

Om de waarden van de eigendommen te bepalen, wordt de waarde gepresenteerd door de vierkante meter in het overeenkomstige gebied of de buurt vermenigvuldigd met het aantal meters gepresenteerd door het huis of appartement in kwestie.

Ook vinden we in de natuurkunde een verwijzing naar het woord, omdat het hier ook de extensie die iets presenteert gezien twee dimensies: de breedte en de lengte.

Buitengedeelte van een lichaam of object

Aan de andere kant noemen we oppervlakte buitenste deel van een lichaam, een object dat als grens dient met de buitenkant of met iets in het bijzonder.

Voor de wiskunde het oppervlak zal dat zijn waarvan alleen de extensie en breedte in aanmerking worden genomen.

Op deze manier worden we geconfronteerd met een tweedimensionale ruimte.

Uiterlijk van een onderwerp, een ding of een persoon

In omgangstaal is het eveneens gebruikelijk dat dit woord wordt gebruikt om de aspect dat een vraag stelt, een persoon, dat wil zeggen, hun uiterlijk. “Ik ken Laura alleen aan de oppervlakte, ik kan je niet vertellen hoe ze op deze situatie zal reageren.”

De bovengenoemde betekenis wordt meestal voor verschillende doeleinden gebruikt, een daarvan is wanneer we willen uitdrukken dat een vraag of onderwerp op een korte manier in een bepaalde context of ruimte is behandeld, dat wil zeggen, zonder enige vorm van diepte, detail, volledigheid. of precisie, maar het is heel snel gedaan, ogenblikkelijk en van bovenaf, zonder aandacht te schenken aan diepe kwesties of veel minder.

Deze oppervlakkige behandeling vindt meestal plaats als er geen specifieke interesse in een onderwerp is of ook als er geen tijd is om bij de details van iets stil te staan.

We kunnen niet negeren dat wanneer dit gebeurt, negatieve gevolgen kunnen optreden, aangezien het oppervlakkig aanpakken van een cruciaal probleem en zonder het grondig te behandelen, tot overhaaste beslissingen kan leiden die een op te lossen probleem compliceren en verder verergeren.

Het wordt bijvoorbeeld aanbevolen dat wanneer gevoelige kwesties moeten worden aangepakt, deze analyse uitputtend moet zijn.

Aan de andere kant, wanneer dit zintuig wordt toegepast op mensen of dingen, kunnen we ons realiseren dat we niet veel over hen weten, dat we niet de gelegenheid of tijd hebben gehad om ze grondig te kennen, een feit dat natuurlijk staat ons niet toe om een ​​mening af te maken en representatief voor hen.

Wanneer we zeggen dat we dit of dat op het eerste gezicht weten, bedoelen we dat we alleen die kwesties kennen die met het blote oog worden gezien, met de observatie die in een eerste en snelle blik kan worden gegeven, maar die waardering natuurlijk staat ons niet toe iets te doen, manier om te weten hoe die persoon werkelijk is.

We kunnen iemand alleen goed leren kennen als we hem vaak behandelen en gesprekken voeren waarin diepgaande vragen worden behandeld en geen trivialiteiten.

Groot gebied: grote commerciële vestiging

En van zijn kant het concept van groot oppervlak wordt gebruikt om te verwijzen naar een bedrijf van het commerciële type dat een aanzienlijke omvang heeft en wordt gekenmerkt door het aanbieden van uitstaande aanbiedingen aan het publiek.