wat is Apollinische »definitie en concept

Het concept van Apollinian is sterk aanwezig in het denken van verschillende filosofische auteurs. Nietzsche gebruikt bijvoorbeeld de Griekse dichotomie tussen Apollinian en Dionysian om te verwijzen naar twee zeer verschillende marges van de werkelijkheid. Het Apollinische montuur staat voor licht, orde en schoonheid. Integendeel, het concept van Dionysian verwijst naar duisternis en wanorde.

In de Griekse mythologie was Apollo de god van de zon, vandaar dat hij grote helderheid en helderheid overbrengt. Integendeel, Dionysus is de god van extase en wijn. Nietsche is van mening dat het leven van de mens ook momenten van duisternis heeft die kunnen worden uitgedrukt door hun dionysische kenmerken (bijvoorbeeld de verborgen geheimen die een persoon niet probeert te onthullen). Het universum is opgebouwd uit contrasten die aan elkaar gerelateerd maar ook exclusief zijn. De apolineiteit van licht is bijvoorbeeld in tegenstelling tot de zwartheid van de duisternis.

Nietzsche's interpretatie

De Grieken beschouwden Apollo als de God van de jeugd en kunst (zoals poëzie en muziek) omdat zowel jeugd als poëzie en muziek het licht van perfectie en orde uitstralen. De deugden die Apollo vertegenwoordigde waren erg belangrijk voor de Grieken vanwege hun verband met geluk: maat, proportie en de volgorde die beantwoordt aan de norm. Functies die de essentie van de wereld en van het leven als een aangename omgeving laten zien, aangezien niemand bang is in het licht maar in het donker.

Nietzsche van zijn kant herinterpreteert het concept van Apollinisch en Dionysisch in het licht van een wereld waarin ook verschijningen, excessen, wanorde, lawaai en duisternis voorkomen. Dat wil zeggen, er is geen puur rationele en Apollinische wereld, maar er zijn ook instinctieve krachten in het leven.

Apollinische schoonheid

Vanuit het esthetische oogpunt van mannelijke schoonheid kan het concept van Apollinian ook worden gebruikt om het lichaam van een man te prijzen dat de esthetische en harmonische schoonheid van de dominante schoonheidscanon in een historische context weergeeft. Een schoonheid die fysieke perfectie uitstraalt.

Foto: iStock - mediaphotos