definitie van kans

Het concept van toeval verwijst naar alle handelingen of toevallige situaties die niet door logica of berekende redenen worden gegenereerd en die onverwachte of moeilijk te meten gevolgen hebben. Toeval houdt normaal gesproken verband met spelletjes en verschillende recreatieve activiteiten, maar het kan niettemin aanwezig zijn in een groot aantal situaties of omstandigheden van het dagelijks leven, wanneer er iets onverwachts of toevallig gebeurt.

Toeval is primair verbonden met de notie van spontaniteit, dat er iets onverwachts ontstaat of gebeurt en daarom niet meetbaar is met door mensen gemaakte wetten (zoals wiskunde of logica). Hoewel de mens zo dicht mogelijk bij bepaalde resultaten kan komen die het gevolg zijn van een bepaald kansniveau, zal de waarzeggerij ervan nooit volledig zijn, aangezien we anders niet zouden praten als een gebeurtenis of gebeurtenis op een totale manier zou kunnen worden voorspeld. van het toeval.

Het begrip toeval heeft in sommige gevallen een negatieve betekenis, aangezien het iets is dat mensen niet kunnen meten en dat het daarom niet kan voorzien of voorkomen. Toeval impliceert dat sommige omstandigheden gevaarlijk of tragisch kunnen worden, juist vanwege deze toestand van niet voorzien kunnen worden onder de normale parameters van de logica die door de mens zijn gecreëerd.

Toeval is niet alleen aanwezig bij zaken als bepaalde toevalligheden (zoals het vinden van een kaartje op straat) maar ook bij verschillende takken van wetenschap zoals de kwantumfysica of sommige wiskundige handelingen die geen volledig begrepen logica of betekenis hebben. Door de mens wezen. Bovendien komt het begrip toeval ook voor in de filosofie wanneer het verwijst naar het idee dat mensen op deze wereld aankomen als een product van toeval en niet als een eigen keuze.