definitie van geometrie

De geometrie is een van de takken van de wiskunde die zich bezighoudt met de studie van de eigenschappen van ruimte zoals: punten, vlakken, polygonen, lijnen, veelvlakken, curven, oppervlakken, onder anderen.

Onder de verschillende doeleinden die het ver weg in het oude Egypte hebben voortgebracht, zijn: de oplossen van problemen met metingen, zoals de theoretische verantwoording van meetelementen zoals het kompas, de pantograaf en theodoliet.

Hoewel ook met de tijd en dankzij de vooruitgang die werd geboekt in de studie, geometrie Tegenwoordig is het de theoretische basis van andere kwesties zoals het Global Positioning System, vooral wanneer dit in combinatie met wiskundige analyse en differentiaalvergelijkingen wordt gebruikt en het is ook erg nuttig en geraadpleegd bij het opstellen van ontwerpen zoals technisch tekenen of voor de assemblage van ambachten.

Zoals we hierboven al zeiden de geboorte van deze discipline gaat terug tot het oude Egypte, de klassieke geometrie gebaseerd op axioma's die in die tijd heersten, gebruikte het kompas en de liniaal om de verschillende constructies te bestuderen.

Aangezien de geometrie niet aannemelijk is voor fouten, is het dat de axiomatische systemen werden ontwikkeld die een vermindering van de fout voorstelden en een uiterst rigoureuze methode veronderstelden. Het eerste axiomatische systeem arriveerde omdat het niet anders kon zijn met wie vandaag wordt beschouwd als de vader van Geometry, de Griekse wiskundige Euclides.

Zijn werk The Elements compileert zijn leerstellingen in de academische wereld van die tijd en is een van de bekendste werken en degene die de wereld de meeste wendingen heeft gegeven.

In deze formuleert Euclides verschillende postulaten en stellingen die vandaag de dag nog steeds gelden in het schoolonderwijs, zodat velen van jullie, als je niet in slaap viel tijdens de meetkunde-uren, ze zullen kunnen herkennen.

Dus wat we hieronder zullen citeren en dat verschillende zullen herkennen, hebben we puur en exclusief te danken aan Euclides: voor twee punten kan alleen een rechte lijn worden getrokken, elk rechtlijnig segment kan oneindig worden verlengd, alle rechte hoeken zijn gelijk, de som van de binnenhoeken van elke driehoek zijn gelijk aan 180 ° en in een rechthoekige driehoek is het kwadraat van de hypotenusa gelijk aan de som van de vierkanten van de benen en we zouden verder kunnen gaan, maar we willen de meetkunde-leraar niet benadrukken.