definitie van fantastisch verhaal

Literatuur stelt je in staat de werkelijkheid op veel manieren na te bootsen en zelfs een andere werkelijkheid uit te vinden, met andere coördinaten. En een fantastisch verhaal is precies een fictiewerk waarin de personages in een denkbeeldige wereld leven, met echte en onwerkelijke elementen en meestal met een bovennatuurlijke dimensie.

Het fantasieverhaal is een literair genre dat in de 19e en 20e eeuw erg populair werd met wereldberoemde werken: The Lord of the Rings, Chronicles of Narnia, Alice in Wonderland of de verschillende romans van Harry Poter. Behalve hun onbetwistbare literaire kwaliteit hebben ze allemaal iets gemeen: de plot speelt zich af in een fantastische wereld, waar het onmogelijke werkelijkheid wordt. De lezer ontmoet denkbeeldige wezens, met andere vermogens dan menselijke, met onmogelijke natuurwetten en uiteindelijk met een vertekende werkelijkheid.

Het fantastische verhaal in welke vorm dan ook heeft een duidelijk precedent: mythologie. Ondanks de overeenkomsten tussen de twee verslagen, is er een opmerkelijk verschil, aangezien mythologie een verklarend doel heeft (om de oorsprong van het universum te beschrijven of om mensen te leren wat hun gedrag zou moeten zijn). In plaats daarvan is het fantasieverhaal bedoeld om te spelen met de fantasie van de lezer, hem te vermaken en zijn verbeelding te voeden.

Het fantastische verhaal heeft ook gelijkenis met een ander genre, sciencefiction. In beide genres is er een andere volgorde van realiteit, maar in sciencefiction ligt de nadruk op de wetenschappelijke component en niet op de verbeelding (bijvoorbeeld in Aldous Huxley's Brave New World worden mensen onderworpen door de kracht van machines, maar de rest van de omstandigheden zijn volkomen reëel).

Het fantastische verhaal laat toe om een ​​conventioneel argument (een personage op zoek naar avontuur of een liefdesverhaal) te combineren binnen verschillende parameters, de bovennatuurlijke wereld, waar de mogelijkheden van fictie eindeloos zijn.

Redenen voor het succes van het fantasieverhaal

Het fantasieverhaal is bij sommige lezers zo populair dat er een poging is gedaan om een ​​verklaring te geven voor dit fenomeen. In die zin zijn er mensen die menen dat de ontdekking van het onbewuste in de menselijke geest een belangrijke rol heeft gespeeld in deze literaire hausse. Voor anderen beantwoordt het aan een behoefte: vlucht voor de realiteit die ons omringt en leef andere werelden (je zou kunnen zeggen dat het een soort escapisme zou zijn).

Het fantastische element literatuur heeft nog een ander kenmerk dat we niet mogen vergeten: we dragen allemaal een kind in ons en op de een of andere manier sluit het fantastische verhaal aan op de geest van het kind, zonder vooroordelen of vooropgezette ideeën. Als een kind een verhaal vertelt terwijl hij het leeft, zou hij zeker een fantastisch verhaal vertellen.