definitie van carale cultuur

Op het grondgebied van Peru ligt de heilige stad Caral en andere stedelijke nederzettingen waar 5000 jaar geleden een van de oudst bekende beschavingen bestond. Het is gelegen in de Supe-vallei, 200 km ten noorden van Lima. Onder archeologen staat deze beschaving bekend als de Caral-Supe-cultuur en wordt beschouwd als de oudercultuur van de verschillende Andes-beschavingen.

Economie, technologie en architectuur

De inwoners leefden van de landbouw en verbouwden katoen, chichara, bonen, maïs, pompoen en zoete aardappelen. Ze waren ook bezig met vissen en hiervoor gebruikten ze netten van katoen. Evenzo onderhielden ze een uitwisseling van producten met andere volkeren.

Vanuit technologisch oogpunt pasten de kolonisten een vorm van voorkeramiek toe, omdat ze geen warmte gebruikten om de klei te manipuleren, maar ze modelleerden wel kleine figuren die ze vervolgens in de zon lieten drogen. Om hun gebouwen en de watervoorzieningskanalen te bouwen, moesten ze omgaan met geavanceerde wiskundige kennis.

Numerieke controle over hun activiteiten werd uitgevoerd door middel van quipus, touwen met een geavanceerd systeem van knopen.

De gevonden archeologische overblijfselen benadrukken een complexe architectuur. De heilige stad Caral heeft een oppervlakte van 66 hectare, waar openbare gebouwen, pleinen, piramides en huizen verschijnen. En dit alles in een ommuurde behuizing. De locatie van openbare gebouwen hangt nauw samen met de positie van de sterren.

Er is enig bewijs gevonden dat aantoont dat het een geavanceerde beschaving was. Het bewijs hiervan is het gebruik van geneeskrachtige planten, muziekinstrumenten zoals fluiten en cornetten, haarversieringen en sculpturale en picturale elementen.

Maatschappij en religie

Religie diende als een element van cohesie in de samenleving. Net als andere precolumbiaanse beschavingen werden in de Caral-cultuur mensenoffers gebracht. Deze praktijk had een zekere logica voor de kolonisten, aangezien als de goden degenen zijn die de krachten van de natuur beheersen, er een soort speciaal offer of offer nodig was om de godheden tevreden te stellen.

Er was een dominante sociale klasse en een meerderheid van de samenleving wijdde zich aan verschillende gespecialiseerde activiteiten. De families werkten op hetzelfde stuk land, de ayllu.

Foto's: Fotolia - Mark