definitie van onderpand

De term onderpand wordt voornamelijk gebruikt om te verwijzen naar iets dat secundair is, indirect, dat niet het resultaat is van iets dat bedoeld is, maar dat ontstaat als een indirect gevolg. De term is in oorlogszuchtige omstandigheden veel gebruikt om op een ietwat obscure manier te verwijzen naar de schade of slachtoffers die een oorlog secundair kan veroorzaken (bijvoorbeeld wanneer onschuldige burgers worden gedood). Het woord wordt ook vaak gebruikt in de gevallen waarin het spreekt over geneesmiddelen die secundaire of secundaire effecten hebben, dat wil zeggen effecten die indirect kunnen optreden.

Het woord onderpand betekent met andere woorden dat iets secundair is, dat het niet direct is. Wanneer u bijvoorbeeld spreekt van een onderpandboeking, bedoelt u dat dit niet de hoofdboeking is. De term wordt dus een veelgebruikte term om te verwijzen naar die dingen die niet centraal staan, die niet gepland zijn maar die ontstaan ​​als een indirect gevolg van een bepaalde actie. In die zin is het concept van neveneffecten dat een medicijn kan veroorzaken een concept dat al die veranderingen of modificaties vertegenwoordigt die een stof in het lichaam genereert en die niet te maken hebben met het hoofddoel waarvoor het wordt geconsumeerd.

Als we het hebben over nevenschade, bedoelen we de schade die onvrijwillig of per ongeluk kan worden veroorzaakt door een handeling die is gericht op het genereren van andere resultaten. Dus tijdens de oorlog in Irak aan het begin van de 21e eeuw kwam het concept van bijkomende schade herhaaldelijk naar voren bij het identificeren van de doden en gewonden, meestal onschuldige burgers van alle leeftijden, die onvrijwillig door de troepenactie ten onrechte werden veroorzaakt. Het concept werd fel bekritiseerd omdat het van mening was dat menselijke slachtoffers kunnen worden opgevat als economische of materiële schade.