definitie van technisch

Tecnicatura is de term die in Latijns-Amerika wordt gebruikt om te verwijzen naar technische studies die niet van het universitaire type zijn. Het is een algemene term, aangezien deze noodzakelijkerwijs vergezeld gaat van een specifieke term. Zo zijn er technische opleidingen die betrekking hebben op zeer uiteenlopende academische disciplines: informatica, veiligheid en hygiëne, toerisme, human resources, gastronomie, cultureel management, milieubeheer en een groot aantal domeinen.

Algemene kenmerken

De insteek van de technische opleidingen is om studenten op te leiden tot gekwalificeerde professionals. Een relevant aspect is de combinatie van theorie en praktijk in dit type discipline. Met betrekking tot de graad: degene die een technische opleiding voltooit, heeft een universitaire technische opleiding. Er moet rekening mee worden gehouden dat in het onderwijssysteem van de meeste Latijns-Amerikaanse landen primair en secundair onderwijs verplicht is en dat wanneer deze periode afloopt, de student die zijn opleiding wil verlengen twee opties heeft: universitaire studies (graden) of hogere technische studies , dat wil zeggen technische details. Dit zijn geen twee totaal tegenovergestelde paden, aangezien een student na het behalen van een technische opleiding de mogelijkheid heeft om een ​​universitaire opleiding te volgen.

Een relevant vraagstuk bij de technische opleidingen is hun aansluiting op de arbeidsmarkt in elke sector. In die zin zijn de praktijken die worden uitgeoefend gericht op de dagelijkse realiteit van bedrijven. Deze strategie wordt noodzakelijk geacht voor een tweeledig doel: het voor studenten gemakkelijker maken om aan een baan te komen en om een ​​verbinding te maken tussen de wetenschap en het bedrijfsleven.

Studie en werk

Lang geleden had de academische opleiding geen contact met de arbeidswereld. De studies benadrukten de theoretische dimensie en de praktijk werd dagelijks in bedrijven opgedaan. Deze aanpak is de afgelopen decennia veranderd en als gevolg daarvan zijn veranderingen op de arbeidsmarkt bepalend voor de studieplannen van de technische opleidingen. Deze vraag kan worden geïllustreerd met de techniek van videogames. Toen de eerste videogames verschenen, was het een eenvoudig amusement.

Het werd echter al snel een wereldwijd fenomeen dat grote hoeveelheden geld verplaatst en tegelijkertijd hooggekwalificeerde professionals vereist. Door deze verandering is de behoefte ontstaan ​​om een ​​specifieke techniek voor de videogamebranche te creëren. Dit voorbeeld helpt ons een idee te onthouden dat niet altijd van toepassing is: de noodzaak om werk en academici met elkaar te verbinden.

Foto: iStock - Wavebreakmedia