definitie van ongelovige

Het woord ongelovige is een term die we in onze taal kunnen gebruiken als het nodig is om uit te drukken dat deze of gene persoon niet eenvoudig en gemakkelijk gelooft wat hem wordt verteld en getoond.

Over het algemeen presenteert de persoon die als een ongelovige wordt geclassificeerd deze eigenschap permanent in zijn manier van handelen, denken, dat wil zeggen, het is een levenshouding om een ​​onwil te tonen om in dingen te geloven en niet zozeer een kwestie van het moment dat verband houdt met een probleem. in kwestie, waardoor het hem kostte om in alles en iedereen te geloven.

Evenzo moet worden opgemerkt dat een persoon die onderworpen is aan negatieve ervaringen in termen van vertrouwen, de neiging heeft om meer ongeloof te tonen dan anderen als het gaat om het geloven in iets of iemand.

En het woord kan ook worden gebruikt als synoniem voor andere termen, waaronder die van opvallen atheïst en agnostisch​De een van atheïst Het is een concept dat een speciale aanwezigheid en belangrijkheid heeft op het gebied van religie, aangezien het op deze manier wordt genoemd die persoon die het bestaan ​​van god ontkent.

En van zijn kant bellen we agnostisch op dat persoon die verdedigt en een volgeling is van agnosticisme, die bestaat uit het innemen van een standpunt waarin men alles wat goddelijke kenmerken vertoont, als ontoegankelijk beschouwt voor de mens, of als dat niet lukt, dat verband houdt met kwesties die nog niet zijn meegemaakt.

Dan is het voor al die filosofische stromingen die de genoemde gedachte ondersteunen, mogelijk om een ​​agnostische houding af te dwingen.

Ondertussen is de term die direct in strijd is met de huidige term die van gelovige, wat precies het tegenovergestelde verwijst naar die persoon die in iets of iemand gelooft die belijdt en toegewijd is aan een religie.

De gelovige wordt gekenmerkt door het begeleiden van acties, commentaren en alles wat de religie waarvan hij een integraal onderdeel is, voorstelt. Dit is de reden waarom we nooit zullen luisteren naar de gelovige die zich verzet tegen enig voorstel of dogma, aangezien zijn toewijding zo is en verder gaat dan elke vorm van mentale vragen, omdat hij gelooft met zijn hart en dat is genoeg voor hem.