Kaart csc - definitie, concept en wat het is

De creditcards en betaalpassen die we gebruiken om aankopen te doen, hebben de consumptie over de hele wereld radicaal veranderd. Een van de belangrijkste aspecten van deze plastic apparaten is veiligheid. De afkorting CSC verwijst naar de beveiligingscode die in alle kaarten is verwerkt. Deze code bestaat uit drie of vier cijfers, afhankelijk van het type kaart en de exacte locatie verschilt ook per uitgevende entiteit.

De CSC-code is natuurlijk bedoeld om fraude te voorkomen.

Relevante informatie over de CSC

Deze numerieke beveiligingscode is ook bekend onder de afkorting CVC, CID of CVV. Ongeacht de gebruikte acroniemen, is het een gedrukt nummer dat meestal wordt gevonden naast de ruimte die is gereserveerd voor de handtekening van de gebruiker.

In tegenstelling tot het kaartnummer is dit identificatienummer niet gegraveerd. Aan de andere kant wordt de CSC-code in geen enkele bewerking weerspiegeld.

De gebruiker gebruikt deze code bij bepaalde bewerkingen als aanvullende veiligheidsmaatregel, vooral bij bewerkingen die online worden uitgevoerd. Opgemerkt moet worden dat deze identificatiecode wordt gevraagd om de identiteit van de persoon die de operatie uitvoert opnieuw te bevestigen

Aanbevelingen om mogelijke fraude te voorkomen

Hoewel de kaarten een chip, een magnetische balk, hologrammen en verschillende beveiligingsnummers hebben, moeten gebruikers bepaalde preventieve maatregelen nemen om hun veiligheid te garanderen. Om ervoor te zorgen dat de kaarthouder niet het slachtoffer kan worden van fraude, wordt aanbevolen om in geen geval de nummering die overeenkomt met de CSC te vermelden (als algemeen criterium wordt er om andere kaartinformatie gevraagd, zoals de pin of de vervaldatum) . Aan de andere kant is het raadzaam om de kaart te ondertekenen, omdat op deze manier de authenticiteit wordt bevestigd en elke hypothetische nabootsing wordt bemoeilijkt.

Wanneer de gebruiker zijn bankkaart ontvangt, moet hij controleren of de envelop perfect gesloten is en voldoet aan de nodige beschermingsmaatregelen. Het is erg handig om het geheime nummer te onthouden en het nergens op te schrijven.

In geval van diefstal of verlies dient u contact op te nemen met de uitgevende instantie. Ten slotte is het raadzaam om de vervaldatum van de kaart te verifiëren en niemand de geheime sleutel te geven.

De bovengenoemde voorzorgsmaatregelen zijn noodzakelijk, aangezien de mogelijkheid om een ​​kaart te klonen of een of andere vorm van fraude te plegen steeds vaker voorkomt.

Foto: Fotolia - IconWeb