definitie van vorst

In monarchale regeringsvormen, de vorst, ook wel koning of koningin genoemd, is het staatshoofd van de natie​Zoals algemeen bekend is, werd deze vorm van bestuur geboren met het begrijpen van een soort van goddelijke tussenkomst, daarom is het in de praktijk en meer dan wat dan ook in voorgaande eeuwen was de vorst bekleed met een goddelijke uitstraling​De culturen of volkeren die hierin geloofden, gingen er bijvoorbeeld van uit dat de vorst een rechtstreeks uitverkorene van God op aarde was om zijn voorschriften en beslissingen af ​​te dwingen. Traditioneel, die een monarch was, had ontvangen die erfrecht en zullen het voor altijd houden, totdat de dood of een andere overmacht het voor zijn tijd beëindigt.

Maar dit was uitsluitend een realiteit uit de oudheid, omdat in hedendaagse monarchieën de positie van koning, hoewel deze niet is gewijzigd in zaken als erfenis, eeuwigdurende positie, wonen in luxueuze kastelen en paleizen en wordt onderhouden door de rest van het volk of het plebs, zoals het volk in het verleden werd genoemd, de kwestie van het goddelijke is geleidelijk aan gerelativeerd en de vorsten oefenen tegenwoordig eerder een functie uit van externe en interne vertegenwoordiging, maar zonder tussenbeide te komen in kwesties van gereserveerde staatsbeslissingen voor de minister-president en het parlement.