definitie van syncretisme

Het woord syncretisme, dat afkomstig is van het Griekse woord synkretismos en oorspronkelijk zinspeelde op de eenheid van de Kretenzers, drukt de versmelting uit tussen twee religies of twee culturele manifestaties. In beide gevallen treedt een syncretisme op wanneer er een synthese is van dogma's, ideeën en symbolen en als resultaat van deze synthese een nieuwe religieuze of culturele expressie wordt gecreëerd.

Voorbeelden van religieus syncretisme

De meeste nieuwe religies zijn het resultaat van syncretisme. In algemene termen houden de oorzaken die een symbiose tussen verschillende religies verklaren, verband met kolonisatie, imperialisme en de migratiebewegingen die zich door de geschiedenis heen hebben voorgedaan. Benadrukt moet worden dat religieus syncretisme niet mag worden verward met dialoog tussen verschillende religies, noch mag worden verward met oecumene.

Voorbeelden die het idee van religieus syncretisme illustreren, zijn de volgende:

- Bij Christendom die wordt beoefend in Cuba en andere Caribische eilanden, kunnen elementen en symbolen van de Yoruba-religie worden gewaardeerd, een overtuiging die afkomstig is van de zwarte slaven die uit Afrika kwamen.

- De Katholicisme In sommige Latijns-Amerikaanse landen is het een mengeling van riten, aangezien elementen en tradities van de Maya-religie worden gecombineerd met de leer van de katholieke kerk.

- De Bahá'í-religie het is waarschijnlijk de spirituele beweging die de versmelting van verschillende overtuigingen het beste benadrukt. Volgens het bahá'í-geloof moeten de verschillende religies in feite verenigd zijn in één enkele leerstelling, aangezien ze allemaal het woord van één enkele ware God uitdrukken.

Cultureel syncretisme

De term syncretisme in culturele aangelegenheden wordt niet algemeen gebruikt, aangezien begrippen als culturele rassenvermenging, fusie en andere vaker worden gebruikt. Ongeacht het gemak van een of andere term, is het duidelijk dat er in cultuur een mengeling is van neigingen die uiteindelijk nieuwe manifestaties vormen.

Een van de vroegste historische voorbeelden van cultureel syncretisme vond plaats tijdens de Hellenistische periode. Na de veroveringen van Alexander de Grote in de lV eeuw voor Christus. C, het onderwerp van volkeren versmolten de Griekse cultuur en taal met hun eigen overtuigingen en tradities.

Syncretisme in culturele manifestaties is heel gebruikelijk in architectuur, muziek, mode of gastronomie. Aan de andere kant komt het ook voor met betrekking tot talen, zoals het geval is met Spanglish, een zeer wijdverspreide hybride "taal" in sommige gebieden van de Verenigde Staten waar de Spaanse cultuur is versmolten met de Angelsaksische.

Foto's: iStock - Phipps_Photography / mcbworld