definitie van wantrouwen

Verdenking is wantrouwen jegens iets of iemand. Als je met bepaalde omstandigheden of mensen wordt geconfronteerd, is het dus mogelijk om een ​​gevoel van wantrouwen te hebben, in de zin dat er een aspect is dat vreemd en verontrustend is.

Als u iets of iemand wantrouwt, geeft dit aan dat er enige twijfel bestaat over de veronderstelde authenticiteit, geschiktheid of goedheid ervan. In die zin is het gebruikelijk om ogenschijnlijk positieve informatie te ontvangen die desondanks om de een of andere reden verdacht is (bijvoorbeeld omdat het zo positief is dat het niet geloofwaardig lijkt).

Het belang van vertrouwen

Als een persoon de neiging heeft anderen niet te vertrouwen, hebben we het over een verdacht persoon, dat wil zeggen iemand die heel voorzichtig, voorzichtig en wantrouwend is. Het tegenovergestelde van verdacht zou lichtgelovig, goedgelovig of vertrouwend zijn, concepten die blijk geven van een naïviteitsbeoordeling. De naïeve en de achterdochtige persoon zouden de twee tegengestelde polen zijn.

Achterdochtig of achterdochtig voelen maakt deel uit van het dagelijks leven en onze cultuur. In feite zijn er veel uitdrukkingen en uitspraken die dit idee overbrengen: denk slecht en je zult gelijk hebben, de vlieg achter je oor hebben of lichtvaardig geloven, grote onhandigheid. Deze voorbeelden onderstrepen een wijdverbreide aanbeveling: dat we voorzichtig en voorzichtig moeten zijn, want overmoed is een vergissing.

Waarom hebben we twijfels?

Angst is zeer aanwezig in onze beslissingen en we mogen niet vergeten dat wantrouwen duidt op een bepaalde angst of onzekerheid. Als iets een potentieel gevaar heeft (laten we eens denken aan de installatie van een kerncentrale in de plaats waar we wonen), is het logisch dat we ons daar zorgen over maken.

Mensen kunnen de waarheid vertellen of liegen, maar het is niet gemakkelijk om een ​​correct onderscheid te maken tussen de een of de ander. Om deze reden kan sommige geloofwaardige informatie een zeker vermoeden wekken. Onthoud dat liegen probeert om de leugen waar te laten lijken. Bij twijfel over de waarheid of onwaarheid van iets, fungeert een verdachte houding als een verdedigingsmechanisme. Het is een manier om alert te zijn en je waakzaamheid niet te laten verslappen.

Pessimistische trends die van invloed zijn

Soms hebben we twijfels die niet worden veroorzaakt door angst of twijfel over de waarheid of onwaarheid van iets, maar door een neiging tot negatief denken. In feite heeft de pessimistische persoon de neiging om achterdochtig te zijn tegenover anderen en iets soortgelijks gebeurt met de slechtgezinde persoon, die de neiging heeft een negatieve mening over anderen te hebben.

Een sceptische intellectuele positie of scepticisme als stroming is een diepgewortelde tendens en geeft aan dat het niet gemakkelijk is om te veel in een idee te geloven en dat het beter is om aan bijna alles te twijfelen.