definitie van training

Het is bekend als opleiding naar verwerving van vaardigheden, bekwaamheden en kennis als gevolg van blootstelling aan het onderwijzen van een bepaald soort beroep, carrière of voor de ontwikkeling van enige fysieke of mentale aanleg en die gericht is op het verschaffen van enig voordeel of nut aan de persoon die een dergelijke of welke ondergaat aan het leren.

bestaan verschillende soorten training volgens dat doel dat is gehad en die we hierboven noemden​Een van de meest populaire en bekendste, vinden we de lichamelijke oefening die herhaaldelijk wordt beoefend met als doel voldoende fysieke weerstand te bereiken, hetzij om een ​​goede fysieke conditie en dus gezondheid te bereiken, hetzij de opleiding van het personeel dat in sommige bedrijven plaatsvindt om toekomstige gebruikers voor te bereiden op een bepaalde functie binnen de organisatie en dat vanwege de specificiteit voorafgaande acclimatisatie vereist of, het is ook gebruikelijk dat sommige bedrijven zich bijvoorbeeld toeleggen op technologie, iets dat het altijd is u weet dat het voortdurend verandert, gebruik training als hulpmiddel om uw medewerkers altijd op de hoogte te houden van nieuws en veranderingen, zelfs degenen die er al lang mee bezig zijn.

Met betrekking tot fysieke training begint deze normaal gesproken met een warming-up van ongeveer 10 minuten, wat kan gebeuren tijdens een wandeling, touwtjespringen, fietsen en andere activiteiten. Na de warming-up volgt een reeks aërobe en anaërobe oefeningen om de longkwaliteit te verbeteren.

Hoewel de routines die de professionals in het veld aan elk van hun stagiairs opleggen, afhangen van de fysieke conditie van de persoon en het doel waarvoor ze trainen, wat een kwestie kan zijn van het behouden en maximaliseren van hun fysieke conditie en van gezondheid of voor het beoefenen van een bepaalde sport, die natuurlijk een frequentie en een grotere complexiteit vereist en impliceert dan de vorige, wat nooit mag ontbreken aan een goede training, wat voor soort het ook is, zijn de wandelingen van ongeveer 40 minuten vier keer per week en buik- en wervelkolomoefeningen waarmee u een juiste houding kunt bereiken en vitale punten zoals de lever of de nieren kunt beschermen.

Evenzo blijkt in een militaire context het onderwerp training ook essentieel te zijn, aangezien degenen die bij de strijdmacht zijn ingeschreven hierdoor de fysieke capaciteit en verschillende vaardigheden zullen verwerven om deel te nemen en te overleven in de strijd. Bijvoorbeeld: hoe je een wapen kunt gebruiken en jezelf buiten kunt leren hanteren, want als je midden in een confrontatie zit, zul je onder andere buiten moeten slapen.