definitie van kennis

Het is een van de belangrijkste capaciteiten van de mens, een kracht die een groot potentieel heeft, aangezien kennis voortdurend wordt bijgewerkt, zoals blijkt uit het trainingsproces dat een student zijn hele leven doorloopt.

Iemand van tachtig jaar weet meer dan een kind van tien dankzij zijn ervaring opgedaan in de "school van het leven". Dat wil zeggen, het begrip van de omgeving en de verschillende wetenschappen is een erfenis voor de evolutie van de mensheid zelf.

Zoek naar de waarheid

De filosofie die in het oude Griekenland werd geboren, is een weerspiegeling van de waarde van de geschiedenis van kennis zelf als een fundamenteel goed voor het nastreven van geluk. Belangrijke namen als Plato, Thomas van Aquino, Descartes, Hume en Kant hebben bijgedragen aan deze erfenis van wijsheid.

Aangezien het doel van ieder mens niet alleen is om gelukkig te zijn, zoals Aristoteles goed heeft uitgelegd, door te specificeren hoe, vanuit een affectief standpunt, een persoon zijn eigen persoonlijke vervulling nastreeft. Vanuit intellectueel oogpunt is het doel van de mens de zoektocht naar de waarheid.

Door de rede kan de mens de essentie van dingen bereiken. Dat wil zeggen, u kunt ideeën internaliseren. Dit intellectuele vermogen is niet van belang, op deze manier kan de mens een ontelbaar aantal ideeën verzamelen, juist omdat ze geen fysieke ruimte ergens in de hersenen innemen.

De essentie van het kennen is intentionaliteit, zoals uitgelegd door Thomas van Aquino, dat wil zeggen, het idee van een boom verwijst bijvoorbeeld naar het echte en waarneembare concept van een boom. Dankzij dit vermogen kan de persoon uit zichzelf komen en de omgeving om hem heen begrijpen.

Het is niet alleen mogelijk om informatie te verzamelen over verschillende onderwerpen, we ontmoeten ook verschillende mensen gedurende ons leven. En ondanks het feit dat we in een samenleving leven waarin sentimentaliteit een stijgende waarde lijkt, moet in werkelijkheid worden opgemerkt dat het alleen mogelijk is om echt van iemand te houden als je weet wie ze zijn.

Als je hem echt kent. Dit is een van de redenen waarom verliefd worden als een luchtspiegeling kan worden, aangezien er in dit stadium sprake is van idealisatie.

Manieren om te leren

Er zijn veel verschillende manieren om in wijsheid te groeien. Je kunt op een autodidactische manier leren door te lezen, het positieve voorbeeld van andere mensen, academische training, mentorschap, praktische ervaring, reizen ... De geest structureert deze inhoud op een geordende manier.