definitie van quartaire sector

De hele economische activiteit is onderverdeeld in sectoren. Er zijn vier verschillende sectoren. De eerste sector, ook wel primair genoemd, bestaat uit alle landbouw-, veeteelt- en bosbouwactiviteiten, waaruit de fundamentele grondstoffen die als voedsel voor de bevolking dienen, worden gewonnen. De secundaire sector van de economie is het geheel van activiteiten en processen waarbij natuurlijke hulpbronnen worden omgezet door middel van productieprocessen (deze sector omvat zowel de industrie als alle systemen voor de omzetting van basismaterialen).

De tertiaire sector verwijst naar de noodzakelijke diensten die beschikbaar moeten worden gesteld aan de consument (mobiele telefonie, bankwezen, transport, energie, onderwijs of gezondheid). Ten slotte is er de zogenaamde quartaire sector, een economisch veld dat rechtstreeks verband houdt met het nieuwe paradigma van technologie en informatie.

De quartaire sector

De afgelopen jaren zijn we vertrouwd geraakt met nieuwe concepten: internetzoekmachines, R&D, kunstmatige intelligentie, databases, biotechnologie en vele andere. Al deze termen hebben een impact op de economie en daarom is het logisch dat ze een nieuw gebied vormen, de quartaire sector.

De quartaire sector heeft een essentieel kenmerk, namelijk de wetenschappelijke onderbouwing. Om deze reden heeft de vierde sector een ander karakter dan de andere, aangezien hij niet gebaseerd is op grondstoffen, hun bereiding of aanverwante diensten, maar ontwikkeld wordt in het kader van onderzoek en vandaar de naam R&D (onderzoek en ontwikkeling).

Bedrijven in de quartaire sector richten zich op het onderzoeken van nieuwe ontwikkelingen voor de andere drie sectoren van de economie. Als we denken aan een kippenboerderij in de veehouderij, kan de productie van de boerderij worden verbeterd als het computersoftware uit de vierde sector gebruikt waarmee de bedrijfsprestaties kunnen worden geoptimaliseerd.

De quartaire sector heeft een revolutie teweeggebracht in de drie klassieke sectoren van de economie

Wetenschappelijk onderzoek is toepasbaar op elk economisch gebied. De primaire sector kan bijvoorbeeld profiteren van de bestrijding van plaagorganismen die gewassen aantasten. De secundaire en tertiaire sector kan het RFID-systeem integreren, een etikettering op basis van radiogolven waarmee de opslag- en logistieke systemen van de verschillende producten kunnen worden verbeterd.

Foto's: iStock - vgajic / Leonardo Patrizi