definitie van grafisch ontwerp

Grafische vormgeving is een discipline en beroep die tot doel hebben boodschappen te bedenken en te projecteren via het beeld.

Grafisch ontwerp wordt ook wel genoemd "van visuele communicatie" En dit is zo omdat het een intieme relatie inhoudt met communicatie als een theoretische wetenschap en grafische discipline.

Onder grafisch ontwerp wordt verstaan ​​de praktijk van het ontwikkelen en uitvoeren van visuele boodschappen die informatieve, stilistische, identiteits-, overtuigings-, technologische, productieve en innovatieve aspecten omvatten.

Vertrekkend vanuit een gemeenschappelijke theoretische basis, kan grafisch ontwerp op verschillende gebieden worden gevonden. Er is bijvoorbeeld reclame-ontwerp (wat het creëren van grafische en audiovisuele mededelingen inhoudt voor de verkoop van producten), redactionele vormgeving (voor tijdschriften en grafische publicaties zoals boeken), huisstijlontwerp (ontwikkeling van een identiteit naar voor een merk of bedrijf, bijvoorbeeld met het maken van een isologotype), multimedia en webdesign (of ontwerp via computers en internet), verpakkingsontwerp (het maken van containeronderdelen voor commerciële producten), typografisch ontwerp (gekoppeld aan schrijven) , bewegwijzering en bewegwijzering (ontwerp voor interne en externe ruimtes waarvoor mededelingen of informatieve borden vereist zijn) en andere.

De geschiedenis van grafisch ontwerp is moeilijk vast te stellen, aangezien van ontwerp kan worden gesproken telkens wanneer een grafische manifestatie van verschillende soorten wordt gevonden. Sommige theoretici begrijpen echter dat grafisch ontwerp alleen kan bestaan ​​als er een bepaalde toepassing van een industrieel model moet bestaan ​​dat beantwoordt aan een productieve, informatieve, symbolische behoefte, enzovoort. Sommigen zijn van mening dat deze praktijk zijn oorsprong vond in de grotschilderingen die in het paleolithicum zijn gemaakt en anderen geloven dat het begon met de geboorte van de geschreven taal. De interpretatie van grafisch ontwerp in de moderniteit is voor velen gekoppeld aan het interbellum in de 20e eeuw.

Grafische ontwerpproducten zijn ook talrijk en onder hen kunnen we labels tellen (veiligheid, enveloppen, hangend, decoratief, identificatie), containers (hard, flexibel, plastic, glas of aluminium), redactioneel materiaal (posters, flyers of brochures, boeken, kranten, tijdschriften, catalogi), bewegwijzering (verkeers- en gevaarborden, vervoer en in openbare en privéruimtes), affiches (informatief of reclame), corporate (merken, logo, briefpapier, accessoires en kleding), brochures (tweeluiken, drieluiken, reclame, toeristen , educatief), typografisch (in lettertypen met schreef of schreefloos, gotisch, fantasie, formeel of informeel, educatief of speels), instrumenten (technologische snufjes en apparaten), infographics (organisatie van informatie met afbeeldingen voor kaarten, formulieren en andere).

Op zijn beurt gebruikt hedendaags grafisch ontwerp verschillende computersoftware om zijn producten uit te voeren. De bekendste zijn Adobe Photoshop en Illustrator, maar ook Indiesign en Dreamweaver, Corel Draw, QuarkXPress en nog veel meer. Met deze programma's kunnen afbeeldingen in virtuele vorm worden gemaakt en gewijzigd die vervolgens kunnen worden afgedrukt of multimedia.