definitie van landbouwchemicaliën

Agrochemicaliën zijn chemische stoffen die met herhaling in de landbouw worden gebruikt en die als doel hebben de gewassen die deze activiteit ontwikkelt in stand te houden en te conserveren. Normaal gesproken is het gebruik ervan gekoppeld aan de bedoeling om voedingsstoffen aan gewassen te leveren, insecten of elk ander organisme dat hen negatief beïnvloedt te doden en ook om onkruid en schimmels ronduit te elimineren.

De missie voor elk geval van deze producten is om de prestaties van elke landbouwactiviteit maximaal te optimaliseren, dat wil zeggen om meer te produceren om meer economische winsten te behalen.

Gebruik in landbouwchemicaliën

Het concept wordt veel gebruikt in opdracht van landbouwactiviteiten en meer bepaald op het gebied van agrochemie of landbouwchemie, een specialiteit van de chemie die zich bezighoudt met het bestuderen van de biochemische reacties die de ontwikkeling van dieren en planten beïnvloeden. In die zin bestudeert deze discipline dus het gebruik van verschillende organische stoffen en de toepassing van chemicaliën zoals pesticiden of meststoffen bij landbouwactiviteiten.

Pesticiden

Pesticiden, een van de meest gebruikte landbouwchemicaliën, worden via begassing op gewassen geplaatst om, zoals we al hebben opgemerkt, schimmels, bacteriën, insecten of elk ander organisme te elimineren of te voorkomen dat de ontwikkeling volgens de gewassen dodelijk kan beïnvloeden.

Negatieve gevolgen voor het milieu en de mens

Bij het aanpakken van dit concept kunnen we echter niet voorbijgaan aan de negatieve en schadelijke effecten voor de bodem en de natuurlijke omgeving die deze chemische producten doorgaans genereren. Want hoewel ze directe en concrete voordelen voor de gewassen opleveren, zijn ze ook in staat de gezondheid van de mensen die ermee in aanraking komen te schaden, en in sommige situaties vervuilen ze ook het milieu en veroorzaken ze ernstige schade.

Alle landbouwchemicaliën hebben een zeer hoge mate van toxiciteit en daarom kan contact ermee, hetzij door ze aan te raken, te eten of in te ademen, de dood tot gevolg hebben.

Daarom wordt een bewuste manipulatie ervan en de context waarin ze worden toegepast, aanbevolen. Gebruik handschoenen en kinbanden om ze aan te brengen en gooi ze niet op plaatsen waar bekend is dat dieren en mensen met elkaar omgaan.

Foto: iStock - VR_Studio