definitie van krantenartikel

Journalistiek is te begrijpen vanuit de verschillende media. In de context van de pers in zijn verschillende vormen vinden we een bepaald journalistiek genre, het artikel.

Soorten krantenartikelen

In de meeste kranten vinden we artikelen in verschillende formaten. Degene die de gedachtegang van een krant markeert, staat bekend als het hoofdartikel, dat meestal zonder handtekening wordt gepresenteerd. Ook kunnen we opinieartikelen vinden, waarin een journalist of schrijver een bepaalde analyse maakt over een actueel onderwerp, ook wel opiniekolom genoemd. Afhankelijk van het type krant kunnen we verschillende krantenartikelen vinden: humoristisch, traditioneel, cultureel of historisch. Een bijzondere modaliteit is het kritiekartikel, dat literaire kritiek, film, theater of elk soort spektakel kan zijn (bijvoorbeeld in Spanje en sommige Latijns-Amerikaanse landen wordt kritiek op het stierenvechten geuit). Ongeacht het genre hebben alle krantenartikelen de neiging om verband te houden met een bepaald aspect van de actualiteit.

Algemene karakteristieken

Wie een artikel schrijft, geeft geen nieuws, maar interpreteert een aspect van de werkelijkheid. In die zin rapporteert de columnist niet over feiten (als hij dat wel deed, zouden we het over een nieuwsitem hebben) maar draagt ​​hij eerder een persoonlijke mening in, zijn subjectieve visie. Bijgevolg is het krantenartikel een vrijer en informeler formaat, aangezien het niet onderhevig is aan het vertellen van specifieke en objectieve feiten.

Om de aandacht van de lezer te trekken, moet de goede schrijver zijn schrijven leiden met een suggestieve en aantrekkelijke titel. Evenzo probeert de schrijver of columnist de lezer vanaf het begin van het artikel tot het einde te vangen.

Een aspect dat niet mag worden genegeerd, is de literaire dimensie. In feite is het krantenartikel zelf een literair genre. In die zin behandelt de schrijver of columnist een onderwerp dat een algemeen belang heeft en tegelijkertijd iets heeft met een unieke vertelstijl en techniek.

Het doel van elk krantenartikel is om een ​​mening te creëren onder de lezers, die normaliter columnisten volgen omdat hun visie op de werkelijkheid op de een of andere manier suggestief is.

Foto's: iStock - kissenbo / karelnoppe