definitie van sociale dienst

Helaas leven we in een wereld waarin sociale ongelijkheid in overvloed aanwezig is en waarin veel mensen honger lijden en in alle opzichten een gebrek aan kansen hebben. Ondertussen en nu, gelukkig, zijn er veel mensen die veel sociaal geweten, solidariteit en liefde voor hun naaste hebben en dan besteden ze een groot deel van hun uren en leven aan het helpen van degenen die dat het meest nodig hebben. Met geld, met terughoudendheid, met genegenheid en veel liefde, zijn enkele van de manieren waarop ze gewoonlijk helpen ...

Vervolgens is het formeel bekend als sociale dienst voor deze hulp die we hierboven noemden en die sommige burgers op een bepaald moment verlenen aan de staat, een instelling of rechtstreeks aan de meest behoeftigen in het algemeen, door samen te werken bij de uitvoering van banen of activiteiten die hebben te maken hebben met het sociale.

Hoewel er veel mensen zijn die helpen, die een sociale dienst verrichten en deze zelfstandig doen, dat wil zeggen zonder het bedrijf of het institutionele kader van een entiteit, dat wil zeggen, ze werken rechtstreeks samen met een instelling, met een woning, is het belangrijk dat Laten we vermelden dat er de afgelopen jaren een groot aantal non-profitorganisaties (NGO's) zijn ontstaan ​​die hulp of hulp bieden op verschillende niveaus en situaties en opvallen door het presenteren van een onberispelijke organisatie om deze actie uit te voeren.

Dus naarmate dit type organisatie zich uitbreidt, hebben veel mensen zich omgedraaid om eraan deel te nemen en van daaruit zetten ze hun sociale dienst in.

Opgemerkt moet worden dat een van de fundamentele kenmerken ervan is dat het een soort dienst, werk, onbetaald is voor degenen die het uitoefenen, en dat het vooral vrijwillig is. Met andere woorden, al degenen die maatschappelijk werk verrichten, krijgen er geen vergoeding voor, verre van, maar ze doen het volledig gratis en voor de simpele voldoening om degenen te helpen die het nodig hebben.

Waarden als solidariteit, wederzijdse hulp, eenheid, de gezamenlijke strijd en voor de rechten van de meest onbeschermden, worden het meest in acht genomen bij degenen die een sociale dienst ontplooien of verlenen.

In het algemeen zijn het die gebieden, regio's of territoria die het meest kwetsbaar zijn op economisch en hulpbronnenniveau, waarin deze praktijk van sociale dienstverlening het meest wordt toegepast en uitgevoerd. Op deze plaatsen zijn er, naast het gebrek aan economische middelen waarmee ze in hun basisbehoeften kunnen voorzien, zoals onder meer eten, aankleden, toegang tot gezondheidszorg, andere behoeften zoals onderwijs en dat is zo belangrijk om te kunnen Later in het leven biedt sociaal werk in wezen hulp aan de eerste aspecten die hierboven zijn genoemd en fundamenteel om het leven in stand te houden, maar ook om aan deze culturele en educatieve tekortkomingen te voldoen.

Er zijn ook specifieke gemeenschappen en sociale groepen in onze gemeenschap die opvallen door een grotere mate van kwetsbaarheid, en daar is vooral de uitvoering van de sociale dienstverlening gericht op. Onder hen kunnen we gevangenissen noemen, een van de meest behoeftige plaatsen als het gaat om het aanleren van nieuwe gedragsgewoonten, terwijl het sociale werk dat daar wordt ingezet veel kan helpen bij de re-integratie van gedetineerden in de samenleving. Het bieden van verwachtingen, alternatieven voor criminaliteit is uiteraard een uitdaging voor dit soort werk en het kan ook een grote hulp zijn, zodat deze mensen met een andere kijk in de toekomst kunnen terugkeren naar de gemeenschap, veel bemoedigender zelfs.