definitie van coacervaat

Het einde van dit bericht analyseert het ontstaan ​​van het leven met een experimentele benadering. Dit is een theoretisch voorstel van de Russische biochemicus Aleksander Oparin rond 1930. Volgens zijn verklaringsmodel waren organische moleculen oorspronkelijk spontaan georganiseerd en vormden ze systemen met een zekere individualiteit. Tegelijkertijd konden deze moleculen materie en energie uitwisselen met de omgeving. Dit verklarende model over wat de oorsprong van het leven zou kunnen zijn, kreeg de naam coacervaten.

De theorie van coacervaten verklaart het ontstaan ​​van leven op onze planeet

Volgens Oparin had er leven kunnen ontstaan ​​omdat er zich twee omstandigheden op onze planeet hebben voorgedaan. In de eerste plaats door het spontane verschijnen van enkele eenvoudige koolstofverbindingen; zoals eiwitten, koolhydraten, lipiden of nucleïnezuren of door het uiterlijk van de eenheden waaruit ze bestaan ​​(bijvoorbeeld glucose of aminozuren). Aan de andere kant voerde Oparin aan dat er verschillende energiebronnen aanwezig waren, zoals zonne-, ultraviolette of infrarode straling of vulkaanuitbarstingen (de energiebronnen kwamen uit de atmosfeer of uit het binnenste van de aarde).

De bronnen van energie en koolstofverbindingen vormden de biologische basis voor de vorming van de primitieve oceanen, die een stroperige en dichte massa vertoonden, met een dichtheid groter dan die van water. Oparin noemde dit deeg "primitieve soep" of "oerbouillon".

De interactie van de verschillende energiebronnen creëerde de energie die nodig is om de verschillende verbindingen op een bepaalde manier te kunnen verbinden. Volgens Oparin waren ze als volgt gegroepeerd:

1) nucleïnezuren in het midden,

2) deze zuren waren omgeven door eiwitten en

3) de lipiden omringden het hele complex dat werd geconfigureerd. Op deze manier werden de protomembranen gemaakt, dat wil zeggen de eerste substanties die essentieel zijn voor het leven. Deze stappen zijn wat de coacervated theorie definiëren. Daarom is een coacervaat een primitieve cel of protocel die bestaat uit een aggregaat van moleculen. Met andere woorden, de opkomst van deze primitieve cellen was volgens Oparin's theorie de eerste evolutionaire stap die uiteindelijk leidde tot de ontwikkeling en evolutie van verschillende levensvormen.

Coacervaten verkrijgen in het laboratorium

Oparins voorstel was niets meer dan een theoretisch model. Twee Amerikaanse wetenschappers (Stanley Miller en Harold Clayton Urey) hebben echter de door Oparin voorgestelde omstandigheden in het laboratorium nagebootst en hebben structuren verkregen die vergelijkbaar zijn met coacervaten.

De theorie van coacervaten is, in synthese, een voorstel dat een van de raadsels van de wetenschap verklaart, de oorsprong van het leven.

Foto's: Fotolia - Artyway / Jitka Laníková