definitie van integratie

Integratie is een fenomeen dat optreedt wanneer een groep mensen iemand van buiten verenigt, ongeacht hun kenmerken en zonder naar de verschillen te kijken. Integratie is erg belangrijk voor alle samenlevingen omdat het haar leden dichter bij samenleven, vrede en harmonieus leven brengt. De verschillen en vooroordelen die ze genereren, zorgen er echter vaak voor dat sommige leden weigeren degenen van buiten de groep te integreren. Deze situatie doet zich niet alleen voor bij menselijke groepen, maar ook bij dierenverenigingen.

Integratie is het tegenovergestelde van discriminatie en de daden waardoor sommige mensen minachting of sociaal isolement ondergaan. Voor een verstandige en duurzame integratie moeten mensen vooroordelen, angsten, angsten of twijfels over de ander opzij zetten, wat niet altijd gemakkelijk is, maar het is wel mogelijk. Vooroordelen zijn altijd ongegrond en generalisaties die van toepassing zijn op een bepaalde sociale of etnische groep en die tot ernstige schade leiden.

Dit is de reden waarom integratie een essentieel onderdeel is van het leven in harmonie, omdat het ervan uitgaat dat iemand niet langer wordt binnengedrongen door die angsten of zorgen, maar zich er eerder van bevrijdt en zich openstelt voor het kennen van die mensen of werkelijkheden die anders kunnen zijn. Voor veel specialisten moet integratie worden gegenereerd of aangemoedigd, aangezien de persoon nog erg jong is, zodat hun gewoonte om hun dagelijks leven te delen met verschillende mensen van verschillende typen later geen probleem is. Kinderen hebben de neiging om veel gemakkelijker te integreren dan volwassenen omdat ze niet zo worden aangevallen door vooroordelen en zelfs veel meer van het leven kunnen genieten dan volwassenen op wie de logica en redeneerkenmerken zogenaamd worden toegepast.

Door de geschiedenis heen hebben de integratieprocessen tussen gemeenschappen, volkeren en naties bijgedragen aan tijden van vrede en sociaal welzijn, in tegenstelling tot tijden waarin oorlogen en sociale conflicten ontelbare schade en doden hebben veroorzaakt.