definitie van ductiel

Wanneer van een materiaal zou taai zijn Het zal zijn omdat het vatbaar is voor zeer gemakkelijk worden vervormd, gevormd, geknikt of uitgerekt.

"Plasticine is een extreem taai materiaal waarmee kinderen heel gemakkelijk verschillende creaties kunnen maken".

Materiaal dat gemakkelijk kan worden vervormd en gevormd

Ondertussen, wanneer de term ductiel wordt toegepast op een metaal, impliceert dit dat het metaal kan zich uitstrekken tot draden of draden.

Koper is een van de meest taaie metalen die er bestaan ​​”.

Reikwijdte van ductiliteitseigenschap

Vervormbaarheidaan de andere kant zal het eigendom zijn van die ductiele materialen, die onder invloed van een kracht kunnen vervormen zonder daarbij te breken.

Het wordt meestal gezien als een synoniem voor plasticiteit.

Dus deze materialen die, zoals we al zeiden, bepaalde metalen of asfalt kunnen zijn, zullen als ductiel worden geclassificeerd. Integendeel, materialen die het bovengenoemde vermogen niet hebben om te vervormen zonder ervoor te breken, staan ​​bekend als breekbaar​Dit houdt in dat ductiele materialen of metalen aanzienlijke vervormingen kunnen ondergaan zonder te breken, terwijl de broze materialen zullen breken zonder vervorming.

Anderzijds, ductiele materialen zijn in staat bekende fabricagemethoden voor plastische vervorming te verdragen en zijn daarom bestand tegen een grotere hoeveelheid gebruik, omdat ze vervormen voordat ze breken. Er zal aanzienlijke kracht nodig zijn om een ​​taai materiaal te breken; de atomen glijden langs elkaar en rekken zo het materiaal uit zonder het te breken.

De studie die wordt uitgevoerd op de materialen in kwestie laat toe om een ​​concreet beeld te krijgen van de ductiliteit die ze op zich hebben.

Er zijn ook methoden waarmee de ductiliteit van een materiaal kwantitatief kan worden bepaald.

In het algemeen zal de mate van ductiliteit van metalen groter zijn in directe relatie tot de temperatuurstijging waaraan ze worden blootgesteld.

Integendeel, hoe lager de temperatuur die erop wordt toegepast, hoe groter de broosheid.

Goud, koper en staal zijn de emblematische voorbeelden van ductiele metalen, omdat ze behalve ductiel alle drie samenvallen in hun vormbaarheid, wat inhoudt dat deze materialen kunnen worden afgebroken tot platen en kunnen worden verlengd.

Volgzaamheid van een persoon

Hoewel het ook vaak voorkomt dat het woord wordt gebruikt om een ​​persoon te kwalificeren, is het daarom mogelijk om te verwijzen als het in deze zin wordt gebruikt. volgzaamheid gepresenteerd door de persoon in kwestie. Wanneer een persoon, ongeacht zijn beroep, beroep of beroep, verschillende taken of functies met succes vervult, zal het aannemelijk zijn om ductiel te worden genoemd..

Buigzaam zijn impliceert ook het vermogen van een persoon om zich eenvoudig aan te passen aan verschillende contexten en omgevingen waarin hij moet ingrijpen.

"Juan is een van de meest flexibele medewerkers die we hebben, het was heel gemakkelijk om hem ervan te overtuigen dat hij de missie in het binnenland zal accepteren".

In het zojuist genoemde voorbeeld is ductiliteit een gunstige eigenschap voor de persoon, omdat hij hierdoor in zijn werk kan worden beschouwd als een goede werknemer aan wie op dit moment een nieuwe activiteit kan worden toegewezen, omdat bekend is dat hij deze zal kunnen vervullen het effectief.

Aan de andere kant levert volgzaamheid, in andere contexten, misschien geen voordelen op, zoals het geval is in die situaties waarin een persoon, vanwege die ductiliteit die hem kenmerkt, hem heel gemakkelijk kan misleiden of overtuigen om iets te doen dat wel niet corresponderen of dat het u complicaties zal opleveren.

Omdat we trouwens moeten zeggen dat dit gevoel vaak wordt gebruikt met een negatieve connotatie, om te praten over die mensen die gemakkelijk te misleiden zijn, zoals we al hebben opgemerkt, die niet weten hoe ze iemand nee moeten zeggen, zelfs als ze dat willen en dat hun karakters erg zwak genoeg zijn om zich aan anderen op te dringen.

Een veelvoorkomend gedrag is dat de persoon met deze kenmerken zijn manier van denken verandert en deze aanpast aan die van de meerderheid om niet storend te zijn of conflicten met anderen te vermijden.

Op deze manier handelen impliceert natuurlijk een zeer laag zelfbeeld en een gebrek aan eigen persoonlijkheid bij de persoon die het doet.