definitie van noodtoestand

Het concept van noodtoestand namen een uitzonderlijk scenario dat een natie treft, zoals: het geval van een enkele gebeurtenis, een natuurramp, dreiging van externe of interne oorlog, invasie, verstoring van de orde, epidemieën of uitbraken van ernstige ziekten, onder andere waarvoor de regering in en haar hoogste uitvoerende autoriteit besluiten sommige essentiële rechten geheel of gedeeltelijk te beperken of op te schorten om de orde te garanderen, of als dat niet lukt, om te voorkomen dat de kritieke situatie zich uitbreidt en een nog grotere chaos ontketent.

Uitzonderlijke context die een natie ervaart als gevolg van een natuurramp, oorlog, epidemieën of sociale onrust en die vereist dat zijn autoriteiten dringende maatregelen nemen om het gevaar te verminderen

De geldigheid of aanwezigheid van deze noodtoestand impliceert de noodzaak om snel te handelen om te voorkomen dat de negatieve gevolgen van een gevaarlijke of problematische gebeurtenis zich verdiepen.

In het kader van de verklaring van deze staat kunnen zich verschillende soorten noodsituaties voordoen, hoewel er, ongeacht het geval, altijd een context van gevaar aanwezig zal zijn en de dwingende noodzaak van de staat om dringende acties en beslissingen te nemen om deze schade te beperken.

Opgemerkt moet worden dat de noodtoestand ook wel wordt aangeduid als uitzonderingsregime of uitzonderingsstaat.

Politie en militaire autoriteiten grijpen meestal in om de noodtoestand af te dwingen

Om te controleren of de beperking en opschorting effectief worden geïmplementeerd, is het gebruikelijk dat de regering de strijdkrachten en veiligheidstroepen opdracht geeft de straat op te gaan om ervoor te zorgen dat dergelijke maatregelen naar tevredenheid worden nageleefd, dat wil zeggen dat ze de macht zullen uitoefenen. dwingen om deze verklaarde status effectief af te dwingen.

Enkele van de betrokken rechten kunnen onder meer de vrijheid van de burger zijn om elkaar te ontmoeten of zich vrij door hun land te verplaatsen, de onschendbaarheid van huizen.

Wanneer zich een ernstige gebeurtenis voordoet in een land waardoor een bepaalde sector van de bevolking op straat protesteert, waardoor een klimaat van sociale spanningen ontstaat, kan het gebeuren dat de overheid, om de veiligheid van alle burgers te waarborgen en de heersende orde te herstellen , dicteer wat bekend staat als Site status, wat precies een van de meest voorkomende noodtoestanden of uitzonderingen ter wereld is.

Ook zijn omstandigheden van verklaring van dezelfde invasie, een burgeroorlog of een buitenlandse oorlog.

De staat van beleg wordt verklaard door de uitvoerende macht van een land, normaal gesproken de president, met voorafgaande toestemming van de wetgevende macht.

De omvang van de staat van beleg is vergelijkbaar met die voorgesteld door de staat van oorlog en wordt daarom gekenmerkt door het vertrek van de strijdkrachten om door de straten te patrouilleren om die opruiende acties te beheersen en te onderdrukken.

Opschorting van garanties en grondwettelijke rechten

Een van de problemen die inherent zijn aan deze staat is dat garanties, grondwettelijke rechten, worden opgeschort, en dat individuen dan niet alleen op straat kunnen worden vastgehouden, dat wil zeggen, zonder het overeenkomstige bevel van een rechter zoals vereist door de staat van de wet, maar kan ook worden overgedragen aan dat deel van het grondgebied dat de uitvoerende macht beslist.

Maar ook een staat kan deze speciale noodtoestand afkondigen als gevolg van de opeenvolging van een gebeurtenis die schadelijk is voor de gezondheid van de samenleving, bijvoorbeeld gebeurtenissen die om de een of andere reden negatieve gevolgen hebben voor het milieu, zoals het geval is bij vervuiling. en die er dan toe leiden dat extreme voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat zowel de populatie als het leefgebied ernstig ziek worden.

De olielekkage in de wateren is bijvoorbeeld een veel voorkomende situatie en dat kan ertoe leiden dat deze status wordt verordend.

Helaas genereert de gewetenloze actie die de mens vaak toepast in de natuurlijke omgeving waarin hij leeft, deze onaangename en gevaarlijke situaties.

Een ander zeer vaak voorkomend geval van een noodtoestand wordt afgekondigd wanneer zich een natuurverschijnsel voordoet dat een catastrofe veroorzaakt die het verlies van mensenlevens, verwondingen en materiële vernietiging veroorzaakt, vooral met betrekking tot de infrastructuur van de plaats, waardoor de bevolking in een situatie van absolute kwetsbaarheid.

Als een van de meest voorkomende voorbeelden kunnen we aardbevingen, vloedgolven en tornado's noemen, die op hun pad meestal materiële goederen vernietigen en ook de dood van duizenden mensen veroorzaken, vooral als ze vroegtijdig gebeuren.