definitie van instellingen

Stichting of oprichting van iets

De term instellingen komt overeen met het meervoud van het woord instelling, terwijl het woord instelling verschillende verwijzingen heeft. In de ruimste zin van het woord blijkt een instelling het fundament of de vestiging van iets te zijn, of wat is ingesteld en opgericht.

Organisaties met een educatief of liefdadig doel

Aan de andere kant wordt de term instelling regelmatig gebruikt om aan te duiden die organisaties die bij uitstek een functie van algemeen belang vervullen, met name educatieve, culturele of liefdadigheidsactiviteiten​Een centrum voor taalonderwijs en een gespecialiseerd centrum voor herstel van drugsverslaving zijn bijvoorbeeld twee soorten instellingen die, hoewel met verschillende doeleinden, beide een praktijk uitoefenen die gericht is op het algemeen belang.

We gebruiken het concept dus meestal om te verwijzen naar die gevestigde sociale ordes die erkende organismen vertegenwoordigen in termen van sociale interactie en samenwerking.

Overheidsinstellingen die de verantwoordelijkheid hebben om verhoudingen in de samenleving te normaliseren

Ondertussen heeft op het gebied van politiek de term een ​​bijzonder belang, aangezien ze op deze manier ook worden aangeduid elk van de fundamentele organisaties van een staat of natie​In een democratie fungeren de instellingen bijvoorbeeld ook als mechanismen van sociale orde en samenwerking, waarvan de belangrijkste reden is om het gedrag van de inwoners van de samenleving die onder de zogenaamde democratie leven, te normaliseren.

Omdat een land dat zijn instellingen niet waardeert, verzorgt en versterkt, zeker zal lijden onder verschillende aandoeningen die zijn harmonieuze ontwikkeling bemoeilijken.

Het belang van instellingen bij de ontwikkeling van een samenleving

Alle bedrijven, zonder uitzonderingen, hebben hun eigen instellingen die vormen van relatie hebben afgesproken. Instellingen dateren uit de vroegste tijden van de mannenorganisatie, zelfs de meeste van de instellingen van vandaag zijn huidige kopieën van de instellingen die voor het eerst in het verleden zijn ontstaan.

Geen enkele samenleving die haar zout waard is, zal effectief kunnen functioneren als ze geen instellingen heeft.

In politieke aangelegenheden, en binnen een democratisch systeem, zijn de verdeling van bevoegdheden en de constitutie van de natie voorbeelden van instituties en ongetwijfeld de meest relevante. De verdeling van bevoegdheden is erg belangrijk omdat het degene is die in dit systeem de onafhankelijkheid van elke macht garandeert en natuurlijk maakt deze situatie het mogelijk om een ​​effectieve controller tegen de andere te zijn. De grondwet, van zijn kant, is de moedernorm en degene die het grootste respect en observaties verdient, omdat het degene is die het leven in een rechtsstaat garandeert waarin de wet, de rechten en waarborgen van alle componenten worden gerespecteerd .

En op sociaal gebied kunnen we instellingen als het huwelijk en het gezin niet omzeilen.

Het is belangrijk om te zeggen dat elke aanval op een van deze instellingen een aanval op de huidige sociale en politieke orde inhoudt en om nog maar te zwijgen van de tegenslag die dit zal betekenen voor het land in kwestie, omdat de wereld altijd kijkt naar de kracht die een natie heeft. aanbiedingen in institutionele aangelegenheden, en als dit in feite niet gebeurt, is het gebruikelijk dat dat land geen krediet, moed en vertrouwen krijgt.

We mogen niet vergeten dat instellingen worden beheerd en beheerd door mensen en vaak worden al hun trucs erin gematerialiseerd en dit schaadt alleen maar het imago van een instelling.

Hoofdelementen van een instelling

Onder de elementen die een instelling vormen en definiëren, zijn de volgende: permanentie (een instelling blijft en duurt in de tijd, ongeacht de stemming van haar creatieve wil en voortdurend nieuwe leden rekruteren), gedrag standaardiseren (geeft richtlijnen die zijn volgelingen strikt moeten volgen om zijn doelen te bereiken), heeft een specifiek doel (telkens wanneer een instelling wordt opgericht, komt daar een einde aan) en tools die u helpen uw doelen te bereiken (materialen, idealen en persoonlijk).

Degene die opvalt in een bepaalde context

En tenslotte, Wanneer de term wordt toegepast op een individu, dat wil zeggen wanneer op een bepaald gebied iemand een instelling zou zijn, zal dit impliceren dat iemand een groot prestige geniet voor x situatie, omdat hij wordt erkend in de praktijk van een onderwerp of omdat hij is op de een of andere manier succesvol geweest​Bijvoorbeeld: "de cardioloog die papa heeft geopereerd, is een instelling binnen de cardiologie."