definitie van collectieve identiteit

Elk individu is lid van een gemeenschap. Hun familieleden, vrienden, buren en medeburgers vormen hun menselijke omgeving en ze hebben allemaal culturele en emotionele banden. Deze banden vormen de collectieve identiteit van een volk. Collectieve identiteit is, kortom, wat de ene menselijke groep van de andere onderscheidt.

Elementen van collectieve identiteit

De huidige realiteit van een volk is het gevolg van zijn verleden. De meest relevante historische gebeurtenissen met betrekking tot een groep stellen ons dus in staat om de evolutie ervan in de tijd te verklaren. Het geval van de joodse identiteit is paradigmatisch, aangezien haar cultuur en religie niet los van haar geschiedenis konden worden begrepen.

De taal van een volk is een van de meest unieke kenmerken ervan

Als we nadenken over de nationale identiteit van Argentinië, is de officiële taal Spaans, maar het Spaans dat in bepaalde delen van het land wordt gesproken, heeft andere elementen, zoals Lunfardo, de invloed van het Italiaans of Guaraní.

Een menselijke groep bouwt aan een eigen identiteit wanneer ze, naast een geschiedenis en een taal, een reeks culturele elementen deelt: symbolen, populaire tradities, folklore, gastronomie, gevoel voor humor, enz.

Het debat over collectieve identiteit

Hoewel dit een algemeen gebruikt concept is (we hebben allemaal een collectieve identiteit), is het niet zonder controverse. Laten we deze controverse illustreren met enkele reflecties als voorbeeld.

1) Het idee dat een identiteit van een menselijke groep wordt geassocieerd met een territorium is onnauwkeurig, aangezien zigeuners, joden, Koerden en andere volkeren gemeenschappelijke kenmerken hebben, maar ze geen enkel territorium hebben.

2) Niet alle individuen maken deel uit van een collectieve identiteit, zoals sommige mensen zichzelf wereldburgers of kosmopolieten noemen.

3) Het concept van collectieve identiteit houdt verband met enkele historische episodes van xenofobie. In het Athene van de klassieke wereld waren de Atheners "tweederangsburgers", in nazi-Duitsland genoten alleen de authentieke Ariërs sociale erkenning en sommige Franse burgers van Maghrebijnse origine integreerden niet in hun eigen land. Deze voorbeelden herinneren ons eraan dat het idee van collectieve identiteit kan worden gebruikt om een ​​klimaat van sociale spanning te creëren.

4) Een fundamentalistisch collectief identiteitscriterium wordt een gevaarlijk instrument dat de vrijheid en de individuele identiteit kan bedreigen.

Foto: Fotolia - Gorilla