definitie van hedendaags

Hedendaags wordt alles genoemd wat er in de huidige tijd gebeurt en dat behoort tot de historische tijdsperiode die het dichtst bij het heden ligt. Als een kwalificerend bijvoeglijk naamwoord dient de hedendaagse term om alle feiten, omstandigheden of verschijnselen aan te duiden die zich dan in de huidige tijd voordoen en die deel uitmaken van een huidige specifieke realiteit, in tegenstelling tot de realiteit van andere historische perioden van de mens.

Volgens historische parameters wordt alles wat plaatsvond na de Franse Revolutie (1789) als hedendaags beschouwd. Deze specifieke gebeurtenis is geaccepteerd als het einde van de moderne tijd en het begin van de hedendaagse tijd die tot op de dag van vandaag voortduurt. In die zin zullen alle historische, politieke, sociale en economische gebeurtenissen, evenals de culturele, religieuze en mentale creaties van de mens die in deze periode worden aangetroffen, als hedendaags worden beschouwd.

Om de hedendaagse periode te definiëren, kan men zijn toevlucht nemen tot een aantal kenmerken die in grote mate van toepassing zijn op alle verschijnselen en omstandigheden die ermee overeenkomen. In die zin kan de huidige periode worden omschreven als een periode met een toenemende aanwezigheid van technologie, met name cellulaire en virtuele technologie, een creatie van de laatste twee of drie decennia die een grote sprong in communicatie mogelijk heeft gemaakt. Tegelijkertijd wordt eigentijdsheid gekenmerkt door de breuk met vooraf gevestigde tradities en aannames, maar ook door vrijheid van meningsuiting, de informaliteit van vele omstandigheden, sociale openheid en artistieke abstractie.

Ten slotte is een van de belangrijkste en meest karakteristieke elementen van de hedendaagse tijd de groeiende en toch al onomkeerbare onderlinge relatie tussen elk van de regio's van de planeet, een fenomeen dat zijn oorsprong kent aan het einde van de 19e eeuw en momenteel bereiken via processen als globalisering en multiculturalisme.