definitie van de waarde van de onroerende voorheffing

De belasting of kadastrale waarde van een onroerend goed is de waarde die eraan wordt toegekend uit de onroerende voorheffing en wordt berekend rekening houdend met de waarde van de grond, de constructie en het gebruikstarief in de relatie tussen beide.

In economische en financiële operaties wordt de belastingwaarde van een onroerend goed beschouwd als de waarde die het resultaat is van de relatie tussen verschillende variabelen en die nauw verband houdt met de onroerendgoed- of bouwbelasting in een bepaalde gemeentelijke of staatscontext.

Het is de moeite waard om te beginnen met te definiëren wat onder eigendom wordt verstaan. In tegenstelling tot roerende goederen zijn onroerende goederen goederen die niet kunnen worden verplaatst zonder schade aan hen te toebrengen, voor zover hun mobiliteit wordt verminderd als onderdeel van een land waarvan ze deel uitmaken. Hiertoe behoren huizen, gebouwen, allerlei soorten woningen, boerderijen, boerderijen en dergelijke en in sommige gevallen schepen en vliegtuigen in het bijzonder.

In die zin wordt onder de fiscale waarde van elk onroerend goed verstaan ​​de economische waarde die er door een overheidsinstantie aan wordt toegekend via verschillende taxaties en indices. In elke context kan dit anders gebeuren, maar er is meestal een gedeelde methodologie die belastingwaardering op grote schaal mogelijk maakt. De toekenning van fiscale waarde is bedoeld als referentiebasis voor de betaling van belastingen op onroerend goed en kan op zijn beurt worden gebruikt bij onderzoek naar de onroerendgoedsamenstelling van een bepaald grondgebied.

Vaak wordt de methodiek die de belastingwaarde van woningen en gebouwen bepaalt, berekend op basis van de waarde van de grond en de waarde van het betreffende onroerend goed. Ook de bebouwde grond kan op deze manier worden gewaardeerd, zoals een braakliggend perceel, en hierbij zal de afweging worden gemaakt door het bestreken oppervlak, de basiseenheidwaarde en andere economische indicatoren.