definitie van agent

De term agent heeft verschillende betekenissen, afhankelijk van de context waarin deze wordt gebruikt.

Voor de economie is een agent de persoon of het bedrijf dat optreedt als tussenpersoon tussen een koper en een verkoper en voor deze dienst een commissie in rekening brengt die vooraf door de partijen is overeengekomen.​Om dit type functie te vervullen, zal de persoon een cursus moeten volgen, die na goedkeuring de relevante licentie om te oefenen verleent. Bovendien kunt u met dezelfde licentie adviseren en adviseren over financiële, douane- en zakelijke aangelegenheden​De functie kan, naast inzetbaar zijn in een zakelijke of financiële context, worden uitgeoefend in onder meer vastgoed, verzekeringen en energie.

AnderzijdsOp het gebied van de geneeskunde zijn agentia die reeks factoren, beter bekend als etiologische of oorzakelijke factoren die in de omgeving aanwezig zijn en die in sommige gevallen de ontwikkeling van een ziekte bij de gastheer of gastheer kunnen veroorzaken.

Een andere vrij populaire agent is de zogenaamde slimme agent, wat, zoals de naam al goed op ons anticipeert, is een entiteit die in staat is om een ​​omgeving waar te nemen, de percepties die eruit voortkomen te verwerken en dienovereenkomstig te handelen​Een intelligent agent kan zich materialiseren in een fysieke of virtuele entiteit, bijvoorbeeld een robot, software of een computer.

En in de context van Grammatica, een agent, ook wel agent-complement genoemd, is dat Voorzetsel die verantwoordelijk is voor het voorstellen van actie in passieve analytische constructies van de Spaanse taal​Over het algemeen wordt het geleid door de voorzetsels por of de. Bijvoorbeeld: Maria was de minnaar van Juan.